PRACOWNIE

PRACOWNIE RTG:

W Klinicznym Zakładzie Radiologii znajdują się 4 pracownie wyposażone w:

  • dwa ucyfrowione aparaty RTG ze ściankami Multix Siemens
  • aparat RTG cyfrowy telekomando LUMINOS Siemens
  • aparat cyfrowy DRX-Ascend Carestream (pracownia RTG przy Centrum Onkologii)
W pracowniach wykonywany jest pełen panel badań diagnostycznych konwencjonalnych, badania kontrastowe oraz badania ECPW przy współpracy z lekarzami z Kliniki Gastroenterologii


PRACOWNIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

W Klinicznym Zakładzie Radiologii znajdują się 2 pracownie TK wyposażone w:

  • tomograf komputerowy Somatom Sensation Open Siemens 40-rzędowy ze strzykawką automatyczną
  • tomograf komputerowy Somatom Definition AS Siemens 64-rzędowy ze strzykawką automatyczną (pracownia przy Centrum Onkologii)
W pracowniach wykonywany jest pełen zakres badań TK dla pacjentów Szpitala i Centrum Onkologii, pacjentów poradni przyszpitalnych, pacjentów Izby Przyjęć oraz jednostek z którymi została podpisana stosowna umowa.
Ponadto w pracowni przy Centrum Onkologii wykonywane są badania do planowania radioterapii pacjentów onkologicznych.
Informacje dotyczące rejestracji na badanie znajdują się w zakładce REJESTRACJA.


PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO:

W Klinicznym Zakładzie Radiologii działa pracowonia rezonansu magnetycznego wyposażona w aparat 1,5T Magnetom Avanto Siemens ze strzykawką automatyczną


PRACOWNIA MAMMOGRAFII:

Pracownia wyposażona jest w ucyfrowiony aparat mammograficzny Lorad m-IV.
Badania są wykonywane u pacjentek ze skierowaniami z poradni przyszpitalnych oraz hospitalizowanych
w naszej Klinice.

Realizujemy również badania z zakresu populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi (etap podstawowy i pogłębiony)-bezpłatne badanie dotyczy kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały badania mammografii.
Do wykonania badania pacjentka nie potrzebuje skierowania od lekarza.


PRACOWNIE USG:

W Zakładzie funkcjonują trzy pracownie ultrasonograficzne wyposażone w aparaty Toshiba Xario i Toshiba Aplio.
W pracowniach wykonywany jest szereg badań:

  • USG jamy brzusznej i miednicy
  • szyi, tarczycy, ślinianek
  • węzłów chłonnych, piersi, moszny, tkanek miękkich
  • badania dopplerowskie
Pod kontrolą USG wykonywane są biopsje apsiracyjne cienkoigłowe celowane (BACC), biopsje gruboigłowe oraz biopsje gruboigłowe wspomagane próżnią.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie