OPISY BADAŃ

Pacjent zgłaszający się do Zakładu Radiologii powinien dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną wcześniej wykonywanych badań i zabiegów (karty informacyjne, opisy badań: USG, TK, MR i in. - włącznie z płytami CD/DVD na których zapisane są badania).


TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK):

Jest badaniem nieinwazyjnym wykorzystującym promieniowanie X. W większości przypadków konieczne jest podanie dożylnie jodowego środka kontrastowego. W przypadku badań jamy brzusznej i miednicy konieczne jest również podanie doustne lub/i doodbytnicze środka kontrastowego.


Przygotowanie do badania:

 1. Pacjent powinien zgłosić się przynajmniej 45 minut przed ustaloną godziną badania -
  w przypadku badania TK jamy brzusznej i miednicy.
 2. W przypadku badań z podaniem środka kontrastowego pacjent powinien zgłosić się na czczo (przynajmniej 5-6 godzin nie należy przyjmować pokarmów.
 3. W dniu poprzedzającym badania i w dniu badania można pić wodę niegazowaną celem odpowiedniego nawodnienia organizmu.
 4. W przypadku badania miednicy pacjent powinien mieć pełny pęcherz moczowy.
 5. Stosowane na stałe leki powinny być przyjmowane bez zmian.
 6. W przypadku pacjentów leczonych na cukrzycę preparatami metforminy może być konieczne odstawienie leku, ale tylko po uprzedniej konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym.
 7. Do wykonania badania z podaniem dożylnie środka kontrastowego niezbędne są aktualne wyniki badań: poziom kreatyniny i eGFR (ocena wydolności nerek) oraz poziom TSH (ocena czynności tarczycy)
 8. Jeśli to możliwe należy unikać wykonywania badań u kobiet w okresie rozrodczym w II połowie cyklu miesiączkowego, u których istnieje możliwość zapłodnienia
 9. Pacjenci u których w przeszłości wystąpiły reakcje niepożądane po dożylnym podaniu środka kontrastowego powinni zgłosić to personelowi pracowni przed wykonaniem badania.

Po badaniu:

 1. Pacjent przez około 30minut od zakończenia badania z podaniem środka kontrastowego pozostaje pod opieką personelu pracowni TK.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych reakcji po podaniu środka kontrastowego Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić to personelowi pracowni TK.
 3. Po zakończeniu badania w celu łatwiejszego usunięcia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów w ciągu następnych 24 godzin.

REZONANS MAGNETYCZNY (RM)

Rezonans magnetyczny jest nieinwazyjną metodą obrazowania wykorzystującą pole magnetyczne i fale

o częstotliwości radiowej, nie wymaga użycia promieniowania rentgenowskiego. W części przypadków konieczne jest podanie środka kontrastowego.

Przygotowanie do badania:

 1. W dniu poprzedzającym badanie należy wypić większą ilość płynów (wody niegazowanej) celem odpowiedniego nawodnienia organizmu.
 2. Na badanie pacjent powinien zgłosić się na czczo.
 3. W przypadku badań z podaniem środka kontrastowego należy dostarczyć do pracowni aktualne wyniki poziomu kreatyniny i eGFR (ocena wydolności nerek)
 4. Przeciwwskazaniem do wykonania jest posiadanie ciała obcego zbudowanego
  z ferromagnetyków - każdy pacjent musi poinformować personel pracowni o posiadaniu: rozrusznika serca, neurostymulatora, sztucznej zastawki, stentów naczyniowych, metalowych ciał obcych lub metalowych implantów ortopedycznych - w tych przypadkach wymagane jest dostarczenie do pracowni MR dokumentacji dotyczącej zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany.
 5. Przed wejściem do pracowni pacjent powinien usunąć wszystkie elementy metalowe (biżuterię, spinki, zegarki, paski z metalowymi klamrami, klucze itp.); nie należy również wnosić kard kredytowych, telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych.
 6. W przypadku badania RM piersi: badanie powinno być wykonane między 5 a 14 dniem cyklu miesiączkowego, 3 miesiące po zakończeniu HTZ (lub antykoncepcji hormonalnej), 6 miesięcy po biopsji gruboigłowej piersi oraz 12 miesięcy po zakończeniu radioterapii.

ULTRASONOGRAFIA (USG)

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej i miednicy:

 1. Pacjent na badanie powinien zgłosić się na czczo.
 2. W przypadku badań wykonywanych w godzinach popołudniowych nie powinno spożywać się pokarmów przez około 5-6 godzin.
 3. Pacjent może pić wodę niegazowaną.
 4. Do badania jamy brzusznej i miednicy pęcherz moczowy powinien być pełny.
 5. Przed badaniem nie należy żuć gumy i palić papierosów.

Badania USG szyi, tarczycy, piersi, obwodowych węzłów chłonnych, moszny, tkanek miękkich oraz badania dopplerowskie naczyń kończyn i naczyń dogłowowych nie wymagają od pacjenta specjalnego przygotowania.

BIOPSJE CIENKOIGŁOWE POD KONTROLĄ USG:

Badanie mające na celu pobranie materiału do badania cytologicznego.

Nie wymaga się od pacjenta szczególnego przygotowania do badania.

Pacjent na badanie powinien się zgłosić z kompletem dotychczas wykonywanych badań obrazowych - a przede wszystkim z aktualnym wynikiem badania USG.

BADANIA RTG:

Przygotowanie do badania RTG jamy brzusznej, miednicy, odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, urografii:

 1. W dniu poprzedzającym badanie należy stosować dietę lekkostrawną, należy unikać napojów gazowanych.
 2. W dniu badania pacjent powinien zgłosić się na czczo.
 3. W przypadku badań z użyciem dożylnie środka kontrastowego (urografia) należy dostarczyć aktualne wyniki badań: poziom kreatyniny i eGFR (ocena wydolności nerek) oraz poziom TSH (ocena czynności tarczycy).

Pozostałe badania RTG nie wymagają specjalnego przygotowania.

MAMMOGRAFIA:

Jest to badania piersi wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie i umożliwiające rozpoznanie nieprawidłowych struktur w piersi, a przede wszystkim raka.

Przygotowanie na badania:

 1. Pacjentki miesiączkujące powinny zgłosić się na badanie w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego.
 2. Należy unikać stosowania antyperspirantów przed badaniem.

BIOPSJE PIERSI - GRUBOIGŁOWE, GRUBOIGŁOWE WSPOMAGANE PRÓŻNIĄ (pod kontrolą USG lub stereotaksji):

Przygotowanie do badania:

 1. Na badanie pacjentka powinna się zgłosić z kompletem badań (USG, mammografia, wyniki wcześniej wykonywanych biopsji).
 2. Należy dostarczyć aktualne parametry krzepnięcia krwi.
 3. W przypadku przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych należy je odstawić po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Po badaniu:

 1. Po badania na badaną pierś zakładany jest opatrunek uciskowy.
 2. Można stosować zimne okłady na okolicę rany celem zmniejszenia krwawienia
  i prawdopodobieństwa wystąpienia krwiaka.
 3. W przypadku dolegliwości bólowych można zastosować doustnie ogólnodostępne leki przeciwbólowe (z wyjątkiem polopiryny/aspiryny).
 4. Jeśli pojawi się utrzymująca się gorączka, duży obrzęk piersi lub duży krwiak na skórze pacjentka powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie