Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
  Budynek "G" 1. piętro
  e-mail:
  fax: 17 86 66 286

Telefony:
17 86 66 281 - Sekretariat
17 86 66 280 - Kierownik
17 86 66 282 - Pracownia analityki ogólnej i koagulologii
17 86 66 283 - Kierownik Zespołu Techników
17 86 66 284 - Pracownia immunochemii
17 86 66 285 - Pracownia hematologii
17 86 66 286 - Pracownia chemii klinicznej (Fax)
17 86 66 287 - Pracownia bakteriologii
17 86 66 288 - Pracownia serologii
17 86 66 289 - Bank krwi


Kierownik zakładu:
Beata Wasilewska


Personel:

Diagności laboratoryjni:
 • Kierownik Pracowni Bakteriologii
 • Kierownik Pracowni Serologii z Bankiem Krw
 • starszy asystent – 3
 • asystent – 1
 • młodszy asystent – 11
Technicy:
 • Kierownik Zespołu Techników
 • 26 techników analityki medycznej
 • Starszy laborant – 3
 • Laborant – 1
 • Pomoc laboratoryjna – 1
 • Pielęgniarka – 1

Informacje dodatkowe

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szeroki panel badań z zakresu:
 • chemii klinicznej
 • immunochemii
 • analityki ogólnej
 • hematologii
 • bakteriologii
 • serologii
 • koagulologii
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w Centralnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych, w którym to oceniane są parametry z zakresu chemii klinicznej oraz w Powszechnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych, w którym oceniana jest poprawność oznaczeń parametrów z zakresu hematologii, koagulologii, chemii klinicznej, równowagi kwasowo-zasadowej oraz immunochemii. Obydwa programy oceny jakości prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Ponadto KZDL uczestniczy w programach międzynarodowych:
 • Labquality ,w którym oceniane są badania wykonywane metodą suchej chemii.
 •  RIQAS – program kardiologiczny i immunochemiczny.
 • Sysmex International Quality – program hematologiczny.

KZDL uczestniczy w sprawdzianach jakości badań bakteriologicznych “POLMICRO” organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.

Biorąc udział w sprawdzianach międzynarodowych i międzylaboratoryjnych Laboratorium uzyskuje certyfikaty i zaświadczenia świadczące o poprawności wykonywanych i ocenianych w danym programie badań.

KZDL wykonuje odpłatnie badania dla instytucji oraz klientów indywidualnych zgłaszających się bezpośrednio do laboratorium.
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przyjmuje klientów indywidualnych od 7:30 do 20:00 (Uwaga! Pobieranie krwi żylnej od 7:30 do 11:00 w dni powszednie).

Aktualnie z powodu pandemii KZDL nie przyjmuje pacjentów do czasu odwołania!!!Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie