Centralna Sterylizacja

   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
  tel.: 17 866 60 70
  tel.: 17 866 60 71
  tel.: 17 866 60 72

 

Zespół Centralnej Sterylizacji tworzą:

 • kierownik: mgr Maria Czechowicz
 • Bogumiła Panek, 
 • Dorota Pietrucha, 
 • Andrzej Żukowski.

 

Centralna Sterylizacja zapewnia sprawne funkcjonowanie jednostki ochrony zdrowia, spełnienie wymagań sanitarno - epidemiologicznych, jak również bezpieczeństwa procesu terapeutycznego w odniesieniu do ryzyka występowania zakażeń szpitalnych. Posiadane urządzenia sterylizacyjne sygnalizują i rejestrują parametry procesów oraz ewentualne sytuacje awaryjne. Centralna Sterylizacja prowadzi dokumentację przy pomocy, której może przedstawić prawidłowość prowadzonych procedur i procesów oraz skuteczność sterylizacji.

Zadania Centralnej Sterylizacji:

 • przyjmowanie zestawów narzędzi, pakietów bielizny i materiałów opatrunkowych,
 • segregowanie przyjętego materiału ze względu na sposób sterylizacji,
 • przygotowywanie pakietów w rękawach papierowo – foliowych,
 • poddawanie procesowi sterylizacji dostarczonego materiału,
 • współpraca z Oddziałami i Blokami Operacyjnymi w zakresie przygotowania materiału do sterylizacji oraz szkolenia personelu,
 • prowadzenie dokumentacji procesów sterylizacji,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Centralnej Sterylizacji.

 

Stosuje się dwie metody sterylizacji materiału w praktyce naszego szpitala:

 • termiczna, gdzie medium stanowi para nasycona pod ciśnieniem,
 • chemiczna z zastosowaniem tlenku etylenu.

 

Centralna Sterylizacja świadczy również usługi na zewnątrz, oferujemy sterylizację parową i niskotemperaturową w zakresie:

 • narzędzia chirurgiczne,
 • materiał termolabilny,
 • materiał opatrunkowy,
 • bielizna operacyjna.
    
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie