Kontakt
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. F.Chopina
  35-505 Rzeszów, ul. Szopena 2
  tel.: 17 866 63 36
   
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie