Apteka Szpitalna

   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
  budynek "AP+P", parter
  tel.: 17 86 66 179
  fax: 17 86 66 177
 

e-mail:

 

Apteka Szpitalna czynna od 7.30 - 15.05, od poniedziałku do piątku.


Kierownik Apteki mgr farmacji Ewa Franczyk

Specjalista II st. farmacji aptecznej
Specjalista farmacji szpitalnej

Tel. 17 86 66 178

   
Z-ca Kierownika mgr farmacji Jarosław Szpala

Specjalista farmacji szpitalnej

Tel. 17 86 66 625
   
Starsi asystenci farmaceutyczni:          
  mgr farmacji Aleksandra Kula (Specjalista farmacji szpitalnej)
  mgr farmacji Agnieszka Fejkiel (Specjalista farmacji szpitalnej)
  mgr farmacji Katarzyna Zebzda-Rak (Specjalista farmacji szpitalnej)
Asystenci farmaceutyczni:


  mgr farmacji Jacek Jaszewski (Specjalizacja I st. farmacja apteczna)
  mgr farmacji Joanna Zagrodnik (Specjalizacja I st. farmacja apteczna)
  mgr farmacji Bogusław Lekacz
   
Koordynujący starszy technik farmaceutyczny
  Agata Czarnożycka
   
Technicy farmaceutyczni:
11 osób


Personel administracji:
Tel. 17 86 66 179
Inspektor d.s Zamówień
Inspektor d.s Rozliczeń

   

Apteka Szpitalna swą działalność opiera na regulaminie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina oraz wewnętrznych procedurach wynikających z aktów prawnych m.in. Prawo Farmaceutyczne wraz z aktami wykonawczymi. Zaopatruje oddziały kliniczne, poradnie, zakłady, pracownie itp. w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wykonuje dawki dzienne leków cytotoksycznych dla indywidualnych pacjentów z Podkarpackiego Centrum Onkologii, uczestniczy w programach lekowych, badaniach klinicznych, interdyscyplinarnych komitetach działających w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. Farmaceuci szpitalni zatrudnieni w Aptece Szpitalnej współpracują z lekarzami, pielęgniarkami i pozostałym personelem medycznym w zakresie gospodarki lekiem, w zakresie żywienia do- i pozajelitowego, antybiotykoterapii oraz chemioterapii.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie