Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej

   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
  tel.: 17 86 66 483
 

e-mail:

 

Personel

 • Kierownik zakładu: mgr inż. Jerzy Szostecki - Specjalista Fizyki Medycznej
 • mgr inż. Grzegorz Kopeć - Specjalista Fizyki Medycznej
 • mgr inż. Mariusz Wrotniak - Specjalista Fizyki Medycznej
 • mgr Marta Szerszeń - Specjalista Fizyki Medycznej
 • mgr Krzysztof Bogaczyk - Specjalista Fizyki Medycznej
 • mgr inż. Aneta Szegda
 • mgr inż. Paulina Fronc
 • mgr inż. Jolanta Rykała

 • Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii nowotworów.
 • Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej prowadzi przygotowania chorych do radioterapii oraz brachyterapii. Polegają one na obliczaniu czasu napromieniania pacjentów oraz komputerowym planowaniu tele i brachyterapii. Plany leczenia nowotworów wykonywane są m.in. z wykorzystaniem technik dynamicznych (IMRT, VMAT). Realizowana jest również radioterapia stereotaktyczna.
 • Szczególną uwagę poświęca się stałej kontroli aparatów terapeutycznych, nadzorowanych pod względem parametrów mechanicznych, jak i jakości wiązki promieniowania. Prowadzona jest także weryfikacja dynamicznych planów leczenia oraz wartości dawki podanej w trakcie leczenia, czyli tzw. dozymetria in vivo. Procedura ta minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas napromieniania pacjentów.
   
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie