Zadania

 • Podstawowym celem działalności Klinicznego Zakładu Radioterapii jest prowadzenie leczenie napromienianiem chorych przebywających na Oddziałach Podkarpackiego Centrum Onkologii oraz pacjentów zakwalifikowanych do leczenia ambulatoryjnego (w trybie niestacjonarnym).
 • Kliniczny Zakład Radioterapii zajmuje się leczeniem nowotworów i chorób nienowotworowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
 • Leczenie jest realizowane z wykorzystaniem trzech nowoczesnych przyspieszaczy liniowych firmy Varian: Clinac 2300, Clinac iX oraz TrueBeam.
 • Radioterapia jest przygotowywana w ścisłej współpracy z Klinicznym Zakładem Fizyki Medycznej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury wspomagającej leczenie.
 • Wysoka jakość leczenia jest zapewniana przez bardzo precyzyjne odtwarzanie ułożenia pacjenta dzięki systemom unieruchomień przygotowywanych w nowoczesnej modelarni i staranną realizację leczenia.
 • Zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu pracownicy Klinicznego Zakładu Radioterapii zapewniają pacjentom opiekę lekarsko-pielęgniarską i miłą obsługę.
 • Posiadamy nowoczesny system zarządzania jakością leczenia napromienianiem. W Zakładzie Radioterapii stosowane są wszystkie najnowsze techniki leczenia promieniowaniem.
 • Liczba pacjentów napromienianych w Zakładzie Radioterapii w ostatnich latach:

- 2015 rok: 1657

- 2016 rok: 1657

- 2017 rok: 1631


Baza

 • trzy nowoczesne przyspieszacze liniowe generujące wiązki promieniowania X o energii 6 i 15 MV oraz wiązki elektronów o energii od 6 MeV do 21 MeV,
 • nowoczesny tomograf komputerowy wyposażony w wirtualną symulację oraz układ laserowy do pozycjonowania pacjenta,
 • dwa symulatory terapeutyczne (w tym jeden z przystawką tomograficzną),
 • komputerowy system planowania leczenia,
 • nowoczesny system zarządzania jakością leczenia napromienianiem,
 • rezonans magnetyczny.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie