Historia

Klinika Radioterapii jest komórką organizacyjną Podkarpackiego Centrum Onkologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Klinika powstał w 1993 roku, początkowo jako oddział, poprzez wyłonienie z Oddziału Onkologii Ogólnej. W Klinice Radioterapii prowadzone jest leczenie osób chorych na wszelkiego rodzaju nowotwory złośliwe, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi.

Zadania

 • hospitalizacja chorych zakwalifikowanych wstępnie do leczenia napromienianiem lub do skojarzonego leczenia radiochemioterapią,
 • hospitalizacja chorych leczonych wcześniej napromienianiem w Klinice, a wymagających stacjonarnego leczenia ostrych powikłań popromiennych.

 Napromienianie przygotowywane jest przez lekarzy Kliniki i Zakładu Radioterapii, a realizowane jest w Zakładzie Radioterapii.


Baza

Klinika dysponuje 50 łóżkami: 8 sal wielołóżkowych (4-8 łóżek), cztery sale dwułóżkowe oraz trzy izolatki jednołóżkowe.
Pacjenci mają do dyspozycji dużą i jasną świetlicę z telewizorem.
Posługa duszpasterska jest dostępna codziennie w salach i w kaplicy szpitalnej.

Statystyka Kliniki Radioterapii

 • Maksymalny czas oczekiwania na przyjęcie do Kliniki Radioterapii: w zależności od przypadku (pilny, stabilny): od 1 do 6 tygodni.
 • Wskaźnik średniego pobytu chorego: od 5 dni do 6 tygodni.
 • Liczba hospitalizowanych chorych w ostatnich latach w Klinice Radioterapii:

- 2015 rok: 843

- 2016 rok: 807

- 2017 rok: 790


Leczenie

 • Klinika Radioterapii specjalizuje się w leczeniu wszystkich rodzajów nowotworów u osób dorosłych.
 • Leczenie napromieniowaniem jest podstawowym elementem terapii uzupełniającej po leczeniu operacyjnym oraz chemioterapii. W przypadkach zaawansowanych często jest leczeniem z wyboru.
 • Ważnym elementem działalności Kliniki jest leczenie objawów ubocznych i powikłań po leczeniu radioterapią.
 • Do leczenia szpitalnego kwalifikowani są chorzy, po uprzednim wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych.
 • Leczenie radioterapeutyczne wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i całodobowego nadzoru medycznego zarówno lekarskiego jak i pielęgniarskiego.
 • W wielu przypadkach chorzy mają być leczeni w warunkach ambulatoryjnych, gdzie zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie