Informacje dla Pacjentów Oddziału

  • Przed zgłoszeniem się do Oddziału Radioterapii należy zarejestrować się w Poradni Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii – nr tel.: 17 86 66 400 lub osobiście.
  • Wymagane jest dostarczenie wszystkich wyników badań, zdjęć radiologicznych, kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji oraz aktualnej listy przyjmowanych leków (z dawkowaniem).
  • Przed każdym kolejnym cyklem radioterapii konieczna jest ponowna kwalifikacja przez lekarza radioterapeutę.
  • Ewentualne odwołanie ustalonej hospitalizacji lub zmiana terminu musi być zgłoszona osobiście lub telefonicznie - nr tel.: 17 86 66 401.
  • Kontrolne wizyty po napromienianiu realizowane są przez lekarzy oddziału w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej znajdującej się w tym samym budynku.

Informacje dla Pacjentów Zakładu

  • Przed zgłoszeniem się do Zakładu Radioterapii należy zarejestrować się w Poradni Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii – nr tel.: 17 86 66 400 lub osobiście.
  • Wymagane jest dostarczenie wszystkich wyników badań, zdjęć radiologicznych, kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji oraz aktualnej listy przyjmowanych leków (z dawkowaniem).
  • Przed każdym kolejnym cyklem radioterapii konieczna jest ponowna kwalifikacja przez lekarza radioterapeutę.
  • Ewentualne odwołanie ustalonego naświetlania lub zmiana terminu musi być zgłoszona osobiście lub telefonicznie - nr tel.: 17 86 66 484.
  • Kontrolne wizyty po napromienianiu realizowane są przez lekarzy radioterapeutów w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej znajdującej się w tym samym budynku.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie