W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi zdjęciami.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie