Klinika Radioterapii


 

Podkarpackie Centrum Onkologii

Klinika i Zakład Radioterapii

ul. Szopena 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie