Informacje dla pacjentów

  • Przed zgłoszeniem się do Kliniki Onkologii Klinicznej , pacjent rejestruje się telefonicznie w Poradni Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii:

(017) 86-66-400 lub 86-66-408

lub osobiście w budynku „I” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

  • Wymagane jest dostarczenie wszystkich wyników badań, zdjęć radiologicznych, kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji.
  • Przed każdym kursem chemioterapii konieczna jest kontrola lekarska w gabinecie chemioterapii  z niezbędnymi wynikami badań, które powinny być wykonane w dniu rozpoczęcia leczenia ewentualnie kilka dni przed terminem kolejnego cyklu chemioterapii.
  • Konieczne jest zgłaszanie się na kolejny kurs leczenia w wyznaczonym przez lekarza terminie.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie