Publikacje

 • B. Karczmarek-Borowska. Durogesic w przewlekłym bólu nowotworowym. Ból 2008; 9:
  22-25.
 • A. Szyszkowska, M. Puławska, B. Karczmarek-Borowska. Bifosfoniany a ryzyko martwicy
  kości szczęk. Współczesna Onkologia 2008; 12: 72-76.
 • Sz. Zmorzyński, B. Karczmarek-Borowska, A. Filip. Molekularne markery kancerogenezy
  wykorzystywane w diagnostyce i planowaniu terapii nowotworu gruczołu piersiowego.
  Współczesna Onkologia 2008; 12: 205-211.
 • B. Karczmarek-Borowska, Sz. Zmorzyński, A. Filip. Biologiczna rola surwiwiny.
  Współczesna Onkologia 2008; 12: 437-440.
 • K. Piątek, B. Karczmarek-Borowska. Zastosowanie portów naczyniowych u chorych
  leczonych chemicznie. Przegląd Medyczny 2009; 3: 307-311.
 • B. Karczmarek-Borowska. Czynniki prognostyczne i predykcyjne dla raka piersi. Przegląd
  Medyczny 2009; 4: 350-355.
 • B. Karczmarek-Borowska, I. Hoczela. Leczenie żywieniowe w chorobach
  nowotworowych. Przegląd Medyczny 2010; 8: 221-226.
 • B. Karczmarek-Borowska, Sz. Zmorzyński, A. Filip, J. Wojcierowski. Bcl-Xl jako czynnik
  prognostyczny nowotworów? Współczesna Onkologia 2010; 14: 7-10.
 • Kaczmarek-Borowska B., Stryjkowska A. Sprawozdanie z 46 Kongresu Amerykańskiego
  Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago 5-8 czerwca 2010.
  Przeglad Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010; 4:512-513
 • B. Karczmarek-Borowska, A. Stryjkowska. Niedożywienie w chorobach nowotworowych.
  w: red. Januszewicz P., Mazur A., Socha J. Niedożywienie w zdrowiu publicznym.
  Wyd. UR Rzeszów 2011
   

Udział w Konferencjach Naukowych

 • Skoczylas P., Karczmarek-Borowska B., Gożdziuk K., Smoleń A., Sagan D., Kędra M.,
  Balicka G. Analiza markerów CEA, LDH i CRP u pacjentów z operacyjnym NSCLC.
  IV Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Warszawa 12-14 VI 2008.
 • Karczmarek-Borowska B., Smoleń A., Wojcierowski J. Ekspresja genu i białka
  Surwiwiny z uwzględnieniem wybranych parametrów kliniczno-patologicznych w
  niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP). VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
  Rak płuca 2008. Gdańsk 2-4 X 2008.
 • Karczmarek-Borowska B. Rehabilitacja kobiet po leczeniu operacyjnym raka płuca.
  II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Rzeszów 11-12 II 2010.
 • Karczmarek-Borowska B. Postępy w onkologii 2009 – co każdy internista i kardiolog
  wiedzieć powinien. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe – Kardiologia 2009. Rzeszów
  16 V 2009.
 • Karczmarek-Borowska B. Kliniczna wartość badań obrazowych w diagnostyce raka
  płuca. Konferencja: Rak płuca-nowe możliwości leczenia. Rzeszów 28.11.2009.
 • Karczmarek-Borowska B. Rehabilitacja kobiet po leczeniu operacyjnym raka piersi.
  II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 11-12.02.2010
 • Karczmarek-Borowska B., Smoleń A., Filip A. Ocena przeżycia chorych na NDRP w 10
  letniej obserwacji w zależności od ekspresji genu i białka surwiwiny. II Kongres
  Współczesnej Onkologii-Nowotwory wyzwaniem XXI wieku, Poznań 22-24.04.2010
 • Karczmarek-Borowska B. Postępy w leczeniu raka jelita grubego. XI Podkarpackie Dni
  Onkologiczno-Chirurgiczne, Krasiczyn 13-14.05.2010
 • Karczmarek-Borowska B. Postępy w leczenie przerzutów do wątroby raka jelita grubego
  XVI Rzeszowskie Dni Gastroenterologii. Rzeszów 15-16.10.2010
 • Kaczmarek-Borowska B. Molekularne aspekty leczenia anty-Her2 u chorych na rozsianego
  raka piersi. Warsztaty edukacyjne. Rzeszów 17.02.2011
 • Kaczmarek-Borowska Bożenna. Rak płuca - problem społeczny i kliniczny
  III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Rzeszów 3-4.03.2011

Planowane konferencje

    

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie