Klinika Onkologii Klinicznej


Serdecznie witamy na stronie internetowej
Kliniki Onkologii Klinicznej
Podkarpackiego Centrum Onkologii

  • Klinika Onkologii Klinicznej specjalizuje się w leczeniu wszystkich rodzajów nowotworów u dorosłych.
  • Leczenie systemowe jest podstawowym elementem terapii uzupełniającej po leczeniu operacyjnym oraz radioterapii, a w przypadkach zaawansowanych często jest leczeniem z wyboru.
  • Ważnym elementem działalności Kliniki jest leczenie objawów ubocznych i powikłań po leczeniu cytostatykami.
  • Do leczenia szpitalnego kwalifikowani są chorzy, po uprzednim wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych.
  • Leczenie systemowe wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i całodobowego nadzoru medycznego zarówno lekarskiego jak i pielęgniarskiego.
  • W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych, gdzie zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia.

 

Zapewniamy fachową i specjalistyczną opiekę.

 


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie