Kontakt

   

Klinika Ginekologii Onkologicznej

ul. Fryderyka Szopena 2

35-055 Rzeszów

 

Klinika Ginekologii Onkologicznej:

Numery telefonów:

ORDYNATOR:

17 86 66 410

LEKARZ ODDZIAŁU:

17 86 66 420, 17 86 66 409

P.O. ODDZIAŁOWEJ:

17 86 66 414

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA 17 86 66 413

Sale chorych:

Numery telefonów:
SALA NR 3
17 86 66 566
SALA NR 4
17 86 66 567

SALA NR 5

17 86 66 568

SALA NR 6

17 86 66 569

KORYTARZ

17 86 66 418

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie