Kadra Lekarska

ORDYNATOR ODDZIAŁU

dr n. med. Andrzej Kruczek - Specjalista Ginekologii Onkologicznej, Specjalista Ginekologii i Położnictwa

LEKARZE

lek.med. Monika Łączyńska-Madera - Specjalista Ginekologii i Położnictwa, Radioterapeuta


Kadra Pielęgniarska

P.O. ODDZIAŁOWEJ:

mgr Izabela Ciepiela - położna specjalistka
MAGISTER POŁOŻNICTWA: Renata Dubiel
POŁOŻNE SPECJALISTKI:
Alicja Pomianek
Jolanta Cichy
Alina Gołojuch
Majka Małgorzata
Ewa Wałas
PIELĘGNIARKI SPECJALISTKI: Monika Pazdan
Małgorzata Chudzik
Ewa Grzebyk
STARSZE POŁOŻNE: Robertina Lejowska
Alicja Szczepańska
Anna Zając
Wioletta Styś
POŁOŻNA: Karolina Mach
SEKRETARKI MEDYCZNE: Małgorzata Anasychin
Justyna Kwoka

Inne stanowiska

STARSZY DIETETYK

Starzak Krystyna

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie