Informacje dla pacjentów

Przed zgłoszeniem się do Kliniki Ginekologii Onkologicznej pacjentka rejestruje się telefonicznie w Poradni Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii:
17 8666400 lub 17 8666408
lub osobiście w budynku „I” Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Wymagane jest dostarczenie wszystkich wyników badań, zdjęć radiologicznych, kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji.
Konieczne jest zgłaszanie się na kolejny kurs leczenia w wyznaczonym przez lekarza terminie.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie