Klinika Ginekologii Onkologicznej
 

Podkarpackie Centrum Onkologii

Klinika Ginekologii Onkologicznej

ul. Szopena 2

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie