Klinika Ginekologii Onkologicznej
 

Podkarpackie Centrum Onkologii

Klinika Ginekologii Onkologicznej

ul. Szopena 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie