O Oddziale

Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej to samodzielna komórka organizacyjna wchodząca w skład Podkarpackiego Centrum Onkologii Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie.

Historia

Oddział Chemioterapii Dziennej istnieje od 1993 r, kiedy to zaczął funkcjonować jako pododdział Oddziału Chemioterapii – Pobyt Dzienny. Od 2012r. istnieje jako samodzielna komórka organizacyjna, która obecnie nosi miano Klinicznego Oddziału Chemioterapii Dziennej.

Leczenie

Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej zajmuje się w leczeniem nowotworów u osób dorosłych w formie jednodniowego pobytu w szpitalu. W oddziale stosowana jest:

 • chemioterapia w postaci wlewów dożylnych i w formie stałej ( tabletki, kapsułki)
 • immunoterapia w postaci wlewów dożylnych i w formie stałej ( tabletki, kapsułki)
 • hormonoterapia w postaci iniekcji podskórnej, domięśniowej i w formie stałej ( tabletki, kapsułki).

Dodatkowo w oddziale prowadzona/e jest dla pacjentów:

1) płynoterapia i uzupełnianiu niedoborów elektrolitowych,

2) leczenie przeciwbólowe dożylne,

3) leczeniu bisfosfonianami.


Baza

 • dwie sale podań cytostatyków,
 • gabinet zabiegowy,
 • dwa gabinety przyjęć do oddziału,
 • sekretariat,
 • gabinet zapisów i wypisów do oddziału
 • dyżurka lekarska
 • gabinet pielęgniarki koordynującej

Sale podań leków cytostatycznych wyposażone są w nowoczesny sprzęt przystosowany do potrzeb pacjentów w trakcie chemioterapii:

 • 12 foteli do podawania chemioterapeutyków w pozycji półleżącej ( po 6 na każdej sali)
 • 6 foteli do podawania chemioterapeutyków w pozycji siedzącej ( po 3 na każdej sali)
 • 6 pomp infuzyjnych do podawania leków

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom przebywającym na sali, oprócz stałej obecności personelu medycznego:

 • każde stanowisko podawania chemioterapii ma pilota sygnalizującego dźwiękiem potrzebę wezwania pomocy,
 • dostęp do gazów medycznych
 • dostęp do próżni,
 • wózek z tacą reanimacyjną
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie