Kierownik Klinicznego Oddziału Chemioterapii Dziennej

 • lek.med. Anetta Śmietana, specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Personel Klinicznego Oddziału Chemioterapii Dziennej

Lekarze:

 • dr n. med. Kamila Golon, specjalista onkologii klinicznej.
 • lek. Agnieszka Kamycka - specjalista onkologii klinicznej.


Pielęgniarka Koordynująca

 • mgr Justyna Czekaj, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Personel pielęgniarski

 • za-ca Pielęgniarki Koordynującej - Ewa Maślanka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • st. piel. Anna Kozubek
 • mgr piel. Aleksandra Grad
 • mgr piel. Bernadetta Olech

Personel medyczny posiada certyfikaty potwierdzające ukończony kurs podawania cytostatyków, obsługi portów naczyniowych.

Sekretarki medyczne:

 • Marzena Malec
 • Monika Kostilek
 • Katarzyna Gorczyca
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie