Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej

 

Podkarpackie Centrum Onkologii

Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej

ul. Szopena 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie