Podkarpackie Centrum Onkologii


ul. Szopena 2

35-055 Rzeszów

tel: (017) 86-66-450

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie