O Zakładzie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zakład składa się z:

1. Pracowni rentgenodiagnostycznych (dwóch)
2. Pracowni USG
3. Rejestracji
4. Archiwum

WYPOSAŻENIE

1. Aparatura diagnostyczna:

  • Aparat rentgenowski ogólnodiagnostyczny ze ścianką do prześwietleń i przystawką planigraficzną SIRESKOP CX ( Siemens ) rok prod. 1997
  • Aparat rentgenowski cyfrowy skanujący DRS ( ADANI ) rok prod. 2005
  • Aparat rentgenowski mobilny POLYMOBIL 10 ( Siemens ) rok prod. 1997
  • Aparat USG SONOACE 8800 Gaia ( Medison ) rok prod. 1998
  • Aparat USG S.A. 600 przenośny ( Medison ) rok. prod. 2005

2. Aparatura pomocnicza:

  • Automat ciemniowy CLASSIC E.O.S ( Agfa ) rok prod. 2005
  • Drukarka DRYSTAR 5300 ( Agfa ) rok prod. 2005

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Zakład wykonuje pełen zakres "klasycznych" badań (diagnostycznych) radiologicznych oraz ultrasonograficznych dla Klinik i Poradni PCCHP.
Ponadto Zakład świadczy także płatne usługi oraz dla innych podmiotów zgodnie z zawartymi umowami.

CZAS PRACY

Zakład jest czynny przez całą dobę. Pracownia rentgenowska czynna jest przez całą dobę. W godzinach 8:00 - 17:00 wykonuje badania dla podmiotów zewnętrznych. Pracownia USG czynna w godzinach pracy lekarzy radiologów tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 12:00.


Personel

Lekarze:

lek. med. Andrzej Gołofit

   
Zespół techników: Kwaśœny Danuta
  Elżbieta Darocha
  Urszula Gottman
  Roman Malak
  Maria Środoń
  Maria Uchman
  Ewa Wojciechowska
  Zofia Zimny
  Matra Mazurkiewicz
  Batorska Ewelina


Kontakt

Zakład Radiologii

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
   
Centrala (17) 86-11-421 do 427

 

 

Numery telefonów wew.:

REJESTRACJA

320

USG

408
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie