O Zakładzie

Kierownik Zakładu Patomorfologii:  dr. n. med. Ewa Kaznowska

 

Struktura organizacyjna

 • Pracownia badań histopatologicznych
 • Pracownia badań cytologicznych
 • Pracownia badań śródoperacyjnych
 • Pracownia badań histochemicznych
 • Pracownia badań immunohistochemicznych
 • Prosektorium

Zakres wykonywanych usług

Zakład Patomorfologii świadczy usługi w zakresie:

 • badań histopatologicznych w diagnostyce przedoperacyjnej i pooperacyjnej
 • badań cytologicznych ( biopsje aspiracyjne cienkoigłowe, płyny z jam ciała, plwociny, popłuczyny oskrzelowe, szczotki bronchoskopowe, BAL, itd.)
 • badań śródoperacyjnych
 • badań cytodiagnostycznych
 • badania immunohistochemicznych
 • badań autopsyjnych

Kontakt

Zakład Patomorfologii

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
   
tel. (17) 86 11 421 wew. 343, 344

 

fax. (17) 86 11 429, (17) 86 11 421 wew. 373

 

 

 

 

 

Zakład Patomorfologii jest czynny od godz. 8:00 do godz.15:00

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie