O Pracowni

W Pracowni Fizjoterapii wykonuje się: zabiegi elektro i światłolecznicze, masaże wibracyjne, które stanowią przygotowanie i uzupełnienie kinezyterapii oddechowej

Kinezyterapia oddechowa w przebiegu chorób płuc obejmuje zabiegi:

 • indywidualne
 • grupowe

W skład specjalistycznej rehabilitacji oddechowej wchodzą:

 • treningi oddechowe
 • drenaże złożeniowe, grawitacyjne
 • ćwiczenia ogólnousprawniające na przyrządach
 • ćwiczenia korekcyjne, specjalne m.in. PNF, Thera-Band
 • technika aktywnego cyklu oddychania, trening autogeniczny, trening Schulza, technika zmiennego ciśnienia wydechu, TM 12 min.
 • ćwiczenia i trening na aparatach typ Respiflo, Volldyne 5000
 • trening silowy, interwałowy, ogólnokondycyjny
 • zabiegi z działu fizykoterapii: DD, galwanizacja, jonoferaza, elektrostymulacja sollux
 • ćwiczenia na przyrządach ( piłki, laski, drabinki, cykloergonometr, redor, rotor
 • toaleta drzewa oskrzelowego
 • masaż klatki piersiowej
 • nauka efektywnego kaszlu
 • nauka i edukacja w chwili napadu duszności
 • 6MWT - 6 minutowy test marszowy (Minute Walk Test)

Pracownia prowadzi:

 • rehabilitację przedoperacyjną na klatce piersiowej
 • rehabilitację pooperacyjną na klatce piersiowej
 • rehabilitację w przebiegu chorób płuc
 • instruktaż ćwiczeń do domu dla pacjentów wychodzących ze szpitala

Kontakt

Pracownia Fizjoterapii

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
   
Centrala (17) 86-11-421 do 427

wew. 311

 

 

Kierownik dr Monika Bal-Bocheńska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie