Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Leczenia Powikłań Płucnych po SARS-CoV-2

Poradnia świadczy pełny zakres usług w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów chorych na gruźlicę oraz inne choroby zapalne dolnych dróg oddechowych. Prowadzi badania profilaktyczne osób "z kontaktu" z chorym na gruźlicę oraz młodzieży z dodatnim wynikiem próby Mantux.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc diagnozuje i leczy pacjentów z chorobami dolnych dróg oddechowych m.in.:

 • zapalenia tchawicy, oskrzeli, płuc, opłucnej
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • choroby śródmiąższowe płuc
 • choroby opłucnej
 • choroby śródpiersia
 • obturacyjny bezdech senny
 • choroby przepony
 • nowotwory układu oddechowego
 • inne rzadkie choroby płuc
 • gruźlica
 • mykobakteriozy

W ramach porad zlecane są m.in. następujące badania diagnostyczne:

 • rtg płuc,
 • odczyn tuberkulinowy,
 • badanie plwociny i innych płynów ustrojowych metodą BACTEC i tradycyjną oraz z zastosowaniem metody genetycznej Probe Tec,
 • RKZ - równowaga kwasowo-zasadowa,
 • USG,
 • badania histopatologiczne, cytologiczne, mikrobiologiczne, spirometryczne, bodypletyzmografia,
 • test QuantiFERON - TB GOLD IT ( badanie z krwi w kierunku wykrywania zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy).

Informacja dla lekarzy kierujących do Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu.

Proszę zwrócić uwagę, że kwalifikacja pacjenta do Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu odbywa się w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. W związku z tym skierowanie powinno być wystawione do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc z rozpoznaniem ICD10 G47.3 - Bezdech senny.Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Leczenia Powikłań Płucnych po SARS-CoV-2
ul. Rycerska 2 ;  35-241 Rzeszów, wejście „C”.

Rejestracja dla Pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00
tel. 17 85 26 842 lub 17 85 26 950Informacja dla lekarzy kierujących pacjentów po przebytym COVID-19:

 • Przyjęcia pacjentów z powikłaniami po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2, wywołujące chorobę COVID-19; odbywają się w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Skierowanie powinno być wystawione do w/w Poradni z rozpoznaniem: ICD10: U07.1
 • W większości przypadków zasadnym jest kierowanie chorych po upływie trzech miesięcy po przebytej chorobie COVID-19 wywołanej zakażeniem SARS-CoV-2
 • Nie ma wskazań do kierowania chorych w trybie z adnotacją „PILNE”, gdyż chorzy ze skierowaniem z adnotacją „PILNE”, powinni być kierowani do szpitali zakaźnych leczących pacjentów z COVID-19.


 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie