Lekarz prowadzący - Elwira Nykiel-Nalepa
Pielęgniarka - Rząsa Danuta

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem istnieje przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie od 1988r.

W ramach Ośrodka następuje kwalifikacja pacjentów z przewlekłymi nienowotworowymi chorobami płuc w okresie niewydolności oddychania, do leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu.

Koncentrator tlenu to aparat zagęszczający tlen z otaczającego powietrza. Sprężony tlen podawany jest przez cewnik donosowy pacjentowi do oddychania. Aparaty przydzielane są pacjentom po kwalifikacji przez lekarza naszego ośrodka.

Pacjenci muszą spełniać następujące kryteria: - rozpoznanie POCHP, astma oskrzelowa, choroba śródmiąższowa płuc, włóknienie płuc, AZPP lub inne nie nowotworowe schorzenia płuc w okresie niewydolności oddechowej.

Do leczenia kwalifikowane są dwie grupy chorych:

  • ze znaczną i utrwaloną hipoksemią PaO2 <=55mm Hg,
  • z umiarkowaną hipoksemią PaO2 55-60 mm Hg wraz z towarzyszącymi objawami hipoksji tkankowej (wtórna policytemia z hematokrytem nie mniejszym niż 55%), bądź serca płucnego (radiologiczne cechy serca płucnego lub elektrokardiograficzne cechy przerostu prawej komory serca).

Koncentratory są przydzielane pacjentom nieodpłatnie według kolejności zgłoszeń, a czas oczekiwania zależy od ilości aktualnie pracujących aparatów w terenie.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie