W Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej konsultuje się i diagnozuje pacjentów ze schorzeniami chirurgicznymi klatki piersiowej.

Przeprowadza się wstępną diagnostykę schorzeń chirurgicznych klatki piersiowej takich jak:

 • guzy obwodowe płuc, wykonując biopsję cienkoigłową pod kontrolą USG i RTG skopii,
 • guzy ściany klatki piersiowej,
 • wysięk w jamie opłucnowej.

W poradni następuje kwalifikacja do leczenia operacyjnego oraz przeprowadzana jest kontrola po zabiegach chirurgicznych.

Poradnia zlokalizowana jest na parterze budynku głównego Centrum.

W ramach porad zlecane są m.in. następujące badania diagnostyczne i zabiegi:

 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy,
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy- celowana
 • biopsja gruboigłowa tarczycy,
 • przezskórna igłowa biopsja płuca,
 • drenaż jamy opłucnowej
 • nakłucie międzyżebrza,
 • nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz,
 • nakłucie opłucnej - punkcja obarczająca,
 • biopsja ściany klatki piersiowej,
 • biopsja opłucnej,
 • przezskórna igłowa biopsja śródpiersia,
 • szycie rany ściany klatki piersiowej,
 • nakłucie klatki piersiowej,
 • biopsja węzła chłonnego ( węzłów chłonnych),
 • biopsja układu limfatycznego,
 • biopsja tkanek miękkich,
 • aspiracja z tkanek miękkich - inne,
 • nacięcie lub drenaż skóry lub tkanki podskórnej - inne,
 • usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem,
 • usunięcie szwów, staplerów,
 • usunięcie drenu ( drenów) z ran pooperacyjnych,
 • inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry,
 • usg opłucnej, śródpiersia, klatki piersiowej,
 • usg brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej,
 • wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej,
 • radykalne wycięcie zmian skóry,
 • szycie rany skóry i tkanki podskórnej,
 • założenie opatrunku na ranę,
 • wymiana cewnika w ranie,
 • wymiana tamponu lub drenu w ranie,
 • wymiana/usunięcie rurki tracheotomijnej,
 • usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie