Oddział Pulmonologii i Chorób Alergicznych Układu Oddechowego prowadzi:

  • całodobowe leczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
  • diagnostykę i opiekę stacjonarną nad pacjentami w stanie zagrożenia życia wymagającymi intensywnej terapii,
  • kwalifikacje do znieczulenia i bezpieczne znieczulenia pacjentów do zabiegów chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej
  • konsultacje i interwencje w sytuacjach zagrożenia życia.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie