Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
   
Centrala (17) 86-11-421 do 427

 

 

Numery telefonów wew.:

ORDYNATOR

408

GABINET LEKARSKI

408

PIELĘGIARKA ODDZIAŁOWA

407

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

406

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie