Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii prowadzi:

 • całodobowe leczenie, diagnostykę i opiekę stacjonarną nad pacjentami z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób alergicznych układu oddechowego, takich jak: astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, leczenie astmy ciężkiej w programach terapeutycznych, nadreaktywność oskrzeli; ponadto: POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), zapalenie płuc, rzadkie choroby płuc (choroby śródmiąższowe),
 • diagnostykę nowotworów płuc
 • kwalifikację do tlenoterapii domowej.

W Klinice wykonywane są m.in. następujące procedury:

 • badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria, próby odwracalności, bodypletyzmografia)
 • diagnostyka bakteriologiczna
 • testy alergologiczne (alergeny wziewne, pokarmowe, chemiczne)
 • bronchofiberoskopia (z pobraniem materiału do badań cytologicznych, histopatologicznych, bakteriologicznych)
 • bronchofiberoskopia z wykonaniem BAL
 • markery nowotworowe
 • diagnostyka obrazowa (rtg, tomografia komputerowa, usg opłucnej)
 • punkcje opłucnowe z pełną diagnostyką
 • rehabilitacja oddechowa

Realizujemy także kształcenie podyplomowe lekarzy.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie