Klinika Pulmonologii i Chorób Alergicznych Układu Oddechowego

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
   
Centrala (17) 86-11-421 do 427

 

 

Numery telefonów wew.:

ORDYNATOR

360

GABINET LEKARSKI

330

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

329

PACJENCI

306

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie