Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie