Klinika Pulmonologii i Chemioterapii prowadzi:

 • całodobowe leczenie, diagnostykę i opiekę stacjonarną nad pacjentami ze schorzeniami: choroby śródmiąższowe płuc, zapalenie płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zatorowość płucna, astma ciężka w programach terapeutycznych
 • chemioterapię neoadiuwantową w nowotworach płuc oraz uzupełniającą i paliatywną
 • diagnostykę płucnych zmian ogniskowych
 • kwalifikację do tlenoterapii domowej.

W Klinice Pulmonologii i Chemioterapii wykonywane są m.in. następujące procedury:

 • diagnostyka raka płuca
 • bronchoskopia
 • punkcja jamy opłucnej
 • biopsje przez ściankę klatki piersiowej pod kontrolą USG i RTG
 • leczenie chemioterapią przed planowanym zabiegiem operacyjnym raka płuca, po operacji oraz chorych z zaawansowanym rakiem płuca
 • leczenie ciężkiej astmy za pomocą przeciwciał anty IgE
 • leczenie ciężkiej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ( POCHP )
 • leczenie zapaleń płuc, astmy oskrzelowej, chorób śródmiąższowych płuc, zatorowości płucnej,
 • badania wentylacyjne płuc: spirometria, pletyzmografia całego ciała (pozwalające określić całkowitą ilość powietrza w płucach oraz opory dróg oddechowych)
 • rehabilitacja oddechowa

Realizujemy także kształcenie podyplomowe lekarzy.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie