Klinika Pulmonologii i Chemioterapii

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
   
Centrala (17) 86-11-421 do 427

 

 

Numery telefonów wew.:

ORDYNATOR

301

GABINET LEKARSKI

327

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

326

PACJENCI

315

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie