ORDYNATOR

dr n.med. Ryszard Olesiejuk

PIEL. ODDZIAŁOWA

mgr piel. Danuta Bieniek
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie