Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzi całodobowe leczenie, diagnostykę i opiekę stacjonarną nad pacjentami ze schorzeniami:

  • gruźlica płuc i pozapłucna,
  • mycobakteriozy płuc,
  • późne następstwa gruźlicy,
  • przewlekłe ostre i nieswoiste choroby układu oddechowego,
  • diagnostyka zmian radiologicznych w płucach,
  • nowotwory płuc do leczenia objawowego,
  • diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego,
  • kwalifikowanie pacjentów do Domowego Leczenia Tlenem.

Na Oddziale leczeni są pacjenci z gruźlicą w tym wielolekooporną i mykobakteriozami płuc. Pacjenci z potwierdzoną bakteriologicznie gruźlicą zajmują osobne piętro. Znaczną grupę pacjentów stanowią chorzy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W oddziale kwalifikuje się chorych do domowego leczenia tlenem (DLT), wykonuje się diagnostykę i leczenie innych chorób płuc w tym : chorób śródmiąższowych, płynów w opłucnej, ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz chorób nowotworowych. Wykonuje się również badanie sommnograficzne oraz rozpoczyna się leczenie obtutacyjnego bezdechu sennego za pomocą aparatu CPAP.

Prowadzimy także szkolenia podyplomowe lekarzy.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie