Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z Blokiem Operacyjnym prowadzi:

 • całodobowe leczenie, diagnostykę i opiekę stacjonarną nad pacjentami ze schorzeniami z zakresu chirurgii klatki piersiowej
 • badania diagnostyczne
 • kwalifikację do leczenia operacyjnego
 • wykonywanie zabiegów operacyjnych

Na Oddziale wykonuje się pełną diagnostykę w zakresie chirurgicznych chorób klatki piersiowej, m.in.

 • fiberobronchoskopie
 • bronchofiberoskopie EBUS (przez oskrzelową biopsję igłową po kontrolą USG)
 • biopsje igłowe transtorakalne
 • USG klatki piersiowej
 • biopsje węzłów chłonnych nadobojczykowych

Wykonuje się zabiegi w zakresie klatki piersiowej, m.in.:

 • resekcje miąższu płucnego
 • resekcje guzów śródpiersia
 • resekcje tarczycy zamostkowej
 • zabiegi TEMLA (całkowite usunięcie węzłów chłonnych śródpiersia z dostępu szyjnego)
 • leczenie chirurgiczne urazowych uszkodzeń przełyku
 • zabiegi plastyczne ściany klatki piersiowej
 • resekcje tchawicy
 • usunięcia torbieli rozedmowych

Wykonuje się zabiegi z zastosowaniem toru wizyjnego:

 • zabiegi w obrębie klatki piersiowej metodą videotorakoskopową

Blok operacyjny

Od wiosny 2008 pracujemy na nowo dobudowanym bloku operacyjnym, który został zbudowany i spełnia najwyższe standardy.

Wyposażony został:

 • W salę operacyjną, na której wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii klatki piersiowej w znieczuleniu ogólnym i miejscowym
 • W salę do zabiegów videobronchoskopowych i ezofagoskopowych
 • W salę pooperacyjną 4 łóżkową z pełnym monitorowaniem parametrów życiowych chorych po zabiegach torakochirurgicznych
  z wentylacją dyszową firmy Reiner, torem wizyjnym firmy Storz.

Pomieszczenia są w pełni klimatyzowane a strefy czystości oraz nowoczesny system klimatyzacji z filtrami pozwala na dochowanie wszelkich wymogów w zakresie zapobiegania zakażeniom.

Rocznie na bloku wykonujemy około 700 zabiegów. Nad sprawnym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem chorych czuwa wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna i pielęgniarska.

Prowadzimy kształcenie podyplomowe lekarzy. Dysponujemy pełnym wyposażeniem wymaganym dla diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pooperacyjnej pacjentów z chirurgicznymi chorobami w zakresie klatki piersiowej. Nasz zespół jest w pełni profesjonalny i wyszkolony w leczeniu i prowadzeniu pooperacyjnym chorych powierzonych naszej opiece. Każdy zgłaszający się pacjent otrzyma w naszym oddziale pomoc i opiekę pielęgniarską na najwyższym poziomie.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie