Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie