Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie