Kontakt
  35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
  tel. centrala 17 86 11 421 do 426
  Izba Przyjęć: 385
     

Do Izby Przyjęć Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie trafiają pacjenci w celu postawienia wstępnej diagnozy medycznej i kwalifikacji do leczenia szpitalnego.

W Izbie Przyjęć pacjent ma wykonywane badania radiologiczne i laboratoryjne pozwalające na ustalenie wstępnego rozpoznania choroby, jak też w razie potrzeby, rozpoczęcie natychmiastowego leczenia jeszcze przed skierowaniem pacjenta do oddziału szpitalnego.

Pacjentom udziela się również ambulatoryjnej niezbędnej pomocy doraźnej.

W Izbie Przyjęć przeprowadzane są również konsultacje międzyszpitalne z możliwością wykonania dodatkowych badań specjalistycznych.

Izba Przyjęć działa w systemie pracy ciągłej tj. 24 godziny na dobę.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie