Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
  tel.: 17 866 62 60 - Kierownik
  tel./fax: 17 866 62 61,
  tel.: 17 866 62 62 - gabinet lekarski
  tel.: 17 866 62 63 - dyżurka pielęgniarek
 

e-mail: ,

 

Personel

 
Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 • dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski

 

Specjaliści chirurgii szczękowo-twarzowej

 • dr. n. med. Robert Brodowski
 • lek. stom. Marta Mucha
 • lek. stom. Paweł Pakla
 • lek. stom. Joanna Wojnar
 • lek. stom. Mateusz Dymek

 

Rezydenci

 • lek. stom. Przemysław Mucha
 • lek. stom. Tomasz Kość
 • lek. stom. Jan Frańczak
 • lek. stom. Wojciech Stopyra
 • lek. stom. Miłosz Ambicki

 

Pielęgniarka Oddziałowa

 • piel. dypl. Małgorzata Migut

 

Kierownik Bloku Operacyjnego

 • piel. dypl. Grażyna Kocój

 

Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego jest jedynym tego typu oddziałem na terenie Podkarpacia, który zajmuje się kompleksowo leczeniem schorzeń czaszki twarzowej, twarzy, jamy ustnej i chorobami układu stomatognatycznego.

 

W skład Oddziału wchodzi część łóżkowa z  20 łóżkami, dla potrzeb całodobowej  hospitalizacji chorych, Blok Operacyjny i Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej  zajmująca się leczeniem pacjentów w trybie ambulatoryjnym.

 

Rocznie w Oddziale wykonywanych jest około 1000 zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Zakres leczenia w Oddziale obejmuje traumatologię czaszki twarzowej, choroby nowotworowe jamy ustnej i szczęki, choroby zatok szczękowych, stany zapalne  tkanek okołoszczękowych i szyi, wady wrodzone  i nabyte czaszki twarzowej, ponadto w oddziale wykonuje się zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu nowotworów twarzy, jamy ustnej i szczęk.

dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski


Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej

Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej jest czynna codziennie w godzinach 9:00 do 13:00, z wyjątkiem wtorków, od godz.  10.30 do 17.00. Poradnia ma charakter konsultacyjny,  prowadzi także leczenie poszpitalne chorych operowanych w oddziale. Pacjenci przyjmowani są na podstawie ważnych skierowań.


Informacje dodatkowe o Oddziale

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie jako samodzielna jednostka diagnostyczno-lecznicza powstał w 1991 roku. W okresie 15 lat w Oddziale pomimo małej bazy łóżkowej hospitalizowano i operowano o ponad 15000 chorych. Oddziała zajmuje się także szkoleniem podyplomowym lekarzy i prowadzi w miarę mozliwości działalność naukową.  Specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej ukończyły 4 osoby, z zakresu chirurgii stomatologicznej - 11 osób. Aktualnie w Oddziale 3 lekarzy rezydentów odbywa szkolenie specjalizacyjne. Stopień doktora nauk medycznych  uzyskało 3 lekarzy.  Zespół lekarski pod kierunkiem ordynatora opublikował 132 prace naukowe w  polskim i zagranicznym piśmiennictwie specjalistycznym. Dalsze plany rozwoju oddziału skupiają się na poszerzaniu zakresu świadczonych procedur specjalistycznych, dalszym  podnoszeniu kwalifikacji i szkoleniu personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, pozyskiwanie nowej aparatury.

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo