Zakup sprzętu medycznego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w RzeszowieZakup sprzętu medycznego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, o realizacji zadania pn.:„Zakup sprzętu medycznego dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach Projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny w postaci aparatów USG do diagnostyki pacjentów i monitorowania skuteczności i przebiegu leczenia, jak również aparatura endosonograficzna, służąca do zaawansowanej diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Nowa aparatura nie tylko pozwoli na badania z użyciem najnowocześniejszych metod obrazowania, lecz również poprawi jakość badań, dostęp do tego rodzaju diagnostyki, w tym diagnostyki ultrasonograficznej pozwalającej na często szybkie podjęcie decyzji o sposobie leczenia.

Wartość zadania: 500 000 PLN

Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości: 495 000 PLN
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie