Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie