Informacje ogólne

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

NIP 813-10-94-603

Nr konta 13 1020 4391 0000 6202 0002 3192 BP I O/Rzeszów


1 % podatku

Przekaż 1 % podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina.

Wystarczy wpisać w formularz PIT nr KRS 0000005820


Cele i środki działania

Stowarzyszenie działa na podstawie umowy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną.

 

Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu lecznictwa i zabezpieczenie wszelkich potrzeb materialnych niezbędnych dla świadczenia pomocy chorym korzystającym z opieki  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina oraz potrzeb personelu fachowego związanych z dokształcaniem oraz poprawą warunków pracy.

 

 • Prezes Stowarzyszenia - Dariusz Mazurkiewicz, tel. 17 866 62 30
 • Wiceprezes Stowarzyszenia - Marek Wiater, tel. 17 866 60 60

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina oraz warunków pracy personelu fachowego i wynikających z tego potrzeb materialnych
 • Wspieranie rozwoju fachowego i naukowego kadry Szpitala
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej i sposobów leczenia
 • Organizowanie akcji mających na celu uzyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu medycznego oraz innego sprzętu mającego zastosowanie w pracy Szpitala
 • Występowanie do organów władzy i administracji państwowej z wnioskami w sprawach dotyczących istotnych celów stowarzyszenia
 • Współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego
 • Wprowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • Inicjowanie innych form działania, mających na celu realizację zgłoszeń statutowych.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie