Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F.Chopina zrealizował następujące projekty:

 

 "ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PODKARPACKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA"

 

  • nr UDA - RPPK.05.02.00-18-036/09-00 z dnia 31.12.2010
  • Wartość projektu: 6.841.701,90
  • Kwota dofinansowania 3.820.744,60
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie