Plan sytuacyjny obiektów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie


Legenda

BUDYNEK A

NISKI PARTER

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

 

IZBA PRZYJĘĆ

KLINICZNY ZAKLAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

KLINIKA GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KLINIKA HEMATOLOGII

KLINIKA NOWORODKÓW Z INTENSYWNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ

KLINIKA NOWORODKÓW Z INTENSYWNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ

BUDYNEK B

NISKI PARTER

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

 

KANCELARIA WYPISÓW 

PUNKT INFORMACYJNY

KAPLICA

KLINIKA OKULISTYKI

PORADNIA OKULISTYCZNA

KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

KLINIKA GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KLINIKA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

BLOK OPERACYJNY

KLINIKA

OTORYNOLARYNGOLOGII

BLOK OPERACYJNY 

 

IV PIĘTRO

KLINIKA UROLOGII

BLOK OPERACYJNY

     

BUDYNEK BG

NISKI PARTER

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

 

DEPOZYT ODZIEŻY

STACJA DIALIZ

KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

KLINIKA NEFROLOGII

KLINIKA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

KLINIKA CHIRURGII SZCZEKOWO-TWARZOWEJ

PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I STOMATOLOGICZNEJ

BUDYNEK AP + P

NISKI PARTER

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

 

CENTRALNA STERYLIZACJA

APTEKA SZPITALNA (AP)

CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA (P)

APTEKA - KSIĘGOWOŚĆ

GŁÓWNY DIETETYK

SEKCJA APARATURY MEDYCZNEJ

-

BUDYNEK C

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

 

KANCELARIA OGÓLNA

SEKCJA INWENTARZOWA

SEKCJA PŁAC

DYREKCJA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SEKRETARIAT

DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY

REWIDENT ZAKŁADOWY

PEŁNOMOCNIK OCHRONY DS INFORMACJI NIEJAWNYCH

STANOWISKO DS. OC

BUDYNEK D

PARTER

I PIĘTRO

 

BUDYNEK W PRZEBUDOWIE

-

BUDYNEK E

PARTER

I PIĘTRO

 

KLINIKA NEUROLOGII

KLINIKA PSYCHIATRII OGÓLNEJ

BUDYNEK F

PARTER

I PIĘTRO

 

ZESPÓŁ PORADNII SPECJLISTYCZNYCH

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

KLINIKA DERMATOLOGII

BUDYNEK G

PARTER

I PIĘTRO

 

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

KLINICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

BUDYNEK H

PARTER

I PIĘTRO

 

PROSEKTORIUM

KLINICZNY ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

BUDYNEK I

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

PODKARPACKIE

CENTRUM

ONKOLOGII 

KLINICZNY ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - ONKOLOGIA

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

KLINICZNY ZAKŁAD RADIOTERAPII

PRACOWNIE AKCELERATORA

KLINICZNY ZAKŁAD BRACHYTERAPII

 

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

KLINIKA RADIOTERAPII

KLINICZNY ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

KLINIKA ONKOLOGII KLINICZNEJ

KLINICZNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ

BUDYNEK J

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BHP

PPOŻ I OC

SEKCJA INFORMATYKI

DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I DYDAKTYKI KLINICZNEJ

NACZELNA PIELEGNIARKA

PROMOCJA ZDROWIA

DZIAŁ  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

DZIAŁ INWESTYCJI

DZIAŁ PLANOWANIA, ORGANIZACJI I NADZORU

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

BUDYNEK DP

KLINICZNY ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

KLINICZNY ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

-

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie