Prawa Pacjenta


Rzecznik Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

http://www.rpp.gov.pl - link do strony www

- adres do korespondencji


INFORMACJA DLA PACJENTÓW

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 24 SIERPNIA 2007,
INWALIDZI WOJENNI, WOJSKOWI, KOMBATANCI, OSOBY REPRESJONOWANE ORAZ ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY PRZESZCZEPU
 

PRZYJMOWANI SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
PO OKAZANIU LEGITYMACJI


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ
Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria

Od lutego 2014 r. występują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państwach Afryki Zachodniej.
Początek choroby jest nagły i charakteryzuje się objawami grypopodobnymi.
w przypadku:

1. Wystąpienia takich objawów jak:
gorączka, bóle mięśni, osłabienie, ból głowy i gardła, wysypka, wymioty, biegunka lub krwawienia w okresie 3 tygodni od powrotu z podróży

LUB

2. Kontaktu w trakcie pobytu w krajach Afryki Zachodniej:

z chorą osobą lub ciałem osoby zmarłej w wyniku tej choroby

LUB

chorym lub padłym dzikim zwierzęciem

należy niezwłocznie skontaktować się z numerem 999 lub 112, poinformować o przebytej podróży i postępować zgodnie
z wskazówkami dyspozytora.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie