Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  35-055 Rzeszów
  ul. Szopena 2
  e-mail:
 

e-mail:

  NIP: 813-291-93-13
  REGON: 690724114
Dojazd

Komunikacja miejska:

LINIE: 5, 6, 10, 12, 13 ,37, 39

Rozkład jazdy MPKNumery telefonów

Informacja telefoniczna: (017) 86 66 000 - czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 15:30


Z każdym numerem wewnętrznym można uzyskać bezpośrednie połączenie, wybierając przed nr wew. cyfry:
17 86 66 XXX

 

Dyrekcja
001 - Sekretariat Dyrektora
020 - Fax Sekretariat 
024 - Z-ca Dyrektora. ds. administracyjno - ekonomicznych
003 - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
005 - Główny Ksiegowy
621 - Główny Ksiegowy
098 - Sekcja kancelaryjna
088 - Archiwum

 

Dział planowania organizacji i nadzoru
007 - Kierownik
021 - FAX
084 - Stanowisko ds. dokumentacji chorobowej i statystyki medycznej
085 - Stanowisko ds. dokumentacji chorobowej i statystyki medycznej
086 - Stanowisko planowania i monitorowania uslug medycznych
087 - Archiwum medyczne
623 - Archiwum medyczne
093 - Kancelaria zapisów
094 - Kancelaria wypisów
095 - Kancelaria wypisów
Dział ekonomiczno-finansowy
005 - Główny Księgowy
018 - Z-ca Gł. Księgowego  
010 - Sekcja płac 
011 - Kasa
012 - Likwidatura
013 - Rozrachunki
014 - Sekcja materiałowa
015 - Ksiegowość
016 - Sekcja płac
601 - Sekcja płac
017 - Sekcja kosztów
019 - Sekcja inwentarzowa
079 - Ksiegowość
082 - Sekcja socjalna
 Naczelna pięlegniarka
004 - Naczelna pielęgniarka
078 - Naczelna pielęgniarka
077 - Sekretariat
076 - Pielęgniarka epidemiologiczna
074 - Pielęgniarka epidemiologiczna
073 - Promocja zdrowia
Dział zarządzania zasobami ludzkimi
006 - Kierownik
080 - Stanowisko ds. osobowych i zatrudnienia
081 - Stanowisko ds. ewidencji i dyscypliny pracy
083 - Stanowisko ds. kapitalu początkowego 

    Dział techniczno-eksploatacyjny
    008 - Kierownik
    048 - FAX
    049 - Dział techniczny - zgłaszanie awarii
              telefonicznych, faksów, kserokopiarek   
    030 - Sekcja Eksploatacji i Obsługi Technicznej
              zgłaszanie awarii technicznych
    380 - St. Mistrz ds. elektroenergetyki
              zgłaszanie awarii: elektrycznych, klimatyzacji
    381 - Warsztat elektryczny
    031 - Warsztat hydrauliczny 
    032 - Warsztat ślusarski
    033 - Warsztat stolarski
    034 - Warsztat malarski
    035 - Elektryk dyżurny
    022 - Dyżurka elektryków
    381 - Dyżurka elektryków
    036 - Hydraulicy
    037 - Tlenownia
    046 - Kotłownia - dyżurka

Dział inwestycji
040 - Kierownik
044 - FAX
041 - Inspektor ds. budowlanych
042 - Inspektor ds. instalacyjnych
043 - Inspektor ds. budowlanych
039 - Inspektor ds. budowlanych
 
 
 
Sekcja informatyki
090 - Kierownik - DECT
091 - Informatycy
092 - Informatycy - DECT
089 - Informatycy - DECT
038 - Informatycy - DECT 
 
 Sekcja aparatury medycznej
050 - Kierownik
051 - Pracownicy
Dział zaopatrzenia
060 - Kierownik
061 - FAX Pracownicy
062 - Pracownicy
063 - Magazyn żywnościowy
064 - Magazyn sanitarny
065 - Magazyn techniczny
Dział zamówień publicznych
096 - Kierownik
097 - FAX

Stanowiska samodzielne
025 - Inspektor ds. BHP
026 - Inspektor ds. BHP i Ppoż
027 - Rewident zakładowy
028 - Kapelan szpitalny
225 - Specjalista promocji i umów
226 - Główny specjalista

Izba przyjęć
103 - Kierownik
394 - FAX
093 - Kancelaria Zapisów  
101 - Rejestracja
102 - Rejestracja
023 - Rejestracja
104 - Gabinet lekarski
105 - Gabinet lekarski
106 - EKG
107 - Sala reanimacyjna
108 - Kierowcy karetek
109 - Magazyn odzieży chorych

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
110 - Ordynator
111 - Gabinet lekarski
112 - Telefon alarmowy
300 - Anestezjolog dyżurny
301 - Lekarz anestezjolog
113 - Dyżurka pielęgniarek
114 - Sala intensywnego nadzoru
650 - FAX
Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej
320 - Ordynator
321 - Sekretariat - FAX
322 - Gabinet lekarski
325 - Pielęgniarka oddziałowa
323 - Dyżurka pielęgniarek
324 - Sala pooperacyjna
326 - Gabinet zabiegowy 1
327 - Gabinet zabiegowy 2
330 - Kierownik BO
331 - Instrumentariuszki
334 - Blok operacyjny - korytarz
328 - Pokój socjalny
329 - Kuchnia
541 - Sala nr 1
542 - Sala nr 2
543 - Sala nr 3
544 - Sala nr 4
545 - Izolatka
546 - Sala nr 5
547 - Sala nr 7
548 - Korytarz - pacjenci
Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
260 - Ordynator
261 - Sekretariat - FAX 
262 - Gabinet lekarski
266 - Pielęgniarka oddziałowa
263 - Dyżurka pielęgniarek
264 - Blok operacyjny
265 - Sala pooperacyjna 
205 - Ambulatorium
591 - Sala nr 1
592 - Sala nr 2
593 - Sala nr 3
594 - Sala nr 4
 
Oddział dermatologii
170 - Ordynator
294 - Sekretariat 
171 - Gabinet lekarski - FAX 
172 - Gabinet lekarski 
174 - Pielęgniarka oddziałowa 
173 - Dyżurka pielęgniarek 
175 - Gabinet światłolecznictwa 
176 - Kuchnia

KLINICZNY ODDZIAŁ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Oddział ginekologii i położnictwa
350 - Ordynator
351 - Sekretariat (FAX)
352 - Gabinet lekarski
354 - Pielęgniarka oddziałowa
353 - Dyżurka pielęgniarek
357 - Gabinet zabiegowy
358 - Kierownik BO
359 - Blok operacyjny
356 - Dyżurka anestezjologiczna
391 - Sekretariat 2
392 - Pokój przyjęć
393 - Dyżurka położnych
369 - Kuchnia 
355 - Korytarz
 
 
 Patologia ciąży
252 - Gabinet lekarski
255 - Gabinet lekarski 
253 - Dyżurka położnych
501 - Sala nr 1
504 - Sala nr 2
507 - Sala nr 3
510 - Sala nr 4
514 - Sala nr 5
Położnictwo
251 - Sala porodowa
254 - Sala porodów rodzinnych 
151 - Pielęgniarka oddziałowa
150 - Dyżurka położnych
152 - Sala pooperacyjna
153 - Sala int. nadzoru
500 - Sala pooperacyjna
154 - Sala nr 1
155 - Sala nr 2
156 - Sala nr 3
157 - Sala nr 4
158 - Sala nr 5
159 - Sala nr 6
515 - Odwiedzający
Oddział hematologii
606 - Ordynator 
609 - Sekretariat
605 - Gabinet lekarski
608 - Gabinet lekarski - FAX
607 - Pielęgniarka oddziałowa
136 - Gabinet lekarski
640 - Dyżurka pielęgniarek (odc. Intensywnej Hemat.)
641 - Gabinet lekarski (bank komórek)
642 - Bank KK
643 - Dyżurka pielęgniarek
134 - Cytometria
137 - Gabinet zabiegowy
390 - Gabinet zabiegowy
140 - Korytarz
596 - Sala nr 2
597 - Sala nr 3 
598 - Sala nr 3
Oddział nefrologii i dializoterapii
210 - Ordynator
337 - Ordynator - FAX
215 - Pielęgniarka oddziałowa
224 - Z-ca oddziałowej
217 - Sekretariat - FAX
212 - Gabinet lekarski - I p
338 - Gabinet lekarski - I p
213 - Dyżurka pielęgniarek - I p
211 - Sala dializ - I p
219 - Gabinet lekarski - parter
214 - Sala dializ - parter
218 - Sala dializ - parter
227 - Stacja dializ - parter
216 - Technik
229 - Rehabilitantka
561 - Pacjenci
 
Oddział okulistyki
310 - Ordynator
311 - Sekretariat
317 - Sekretariat - FAX
312 - Gabinet lekarski
319 - Pielęgniarka oddziałowa
313 - Dyżurka pielęgniarek
315 - Ambulatorium Okulistyczne 1
551 - Ambulatorium Okulistyczne 2
556 - Blok operacyjny - Pielęgniarka oddziałowa
555 - Blok operacyjny - korytarz
318 - Blok operacyjny - pokój socjalny
316 - Pracownia laserowa
314 - Korytarz
Oddział noworodków z intensywną opieką medyczną
340 - Ordynator
349 - Pielęgniarka oddziałowa  
345 - Sekretariat - FAX - IIp.
346 - Gabinet lekarski - IIp.
344 - Sala noworodków (fizjologiczne) - IIp.
347 - Sala wypisów - IIp.
341 - Sekretariat - FAX - IIIp.
342 - Gabinet lekarski - IIIp.
382 - Gabinet lekarski - IIIp.
383 - Sala Intensywnej Terapii - IIIp.
384 - Sala Opieki Ciągłej - IIIp.
385 - Sala Opieki Pośredniej - IIIp.
386 - Izolatka - IIIp.
343 - Pokój socjalny położnych - IIIp. 

Oddział otorynolaryngologii
360 - Ordynator
361 - Sekretariat - FAX
362 - Gabinet lekarski
364 - Pielęgniarka oddziałowa
363 - Dyżurka pielęgniarek
374 - Sala konferencyjna
373 - Pokój socjalny
365 - Korytarz 
370 - Blok operacyjny - Pielęgniarka oddziałowa
333 - Blok operacyjny
366 - Audiometria
367 - Audiometria
371 - P. P. Otorynolaryngologiczna
372 - Ambulatorium otorynolaryngologiczne

Oddział psychiatryczny ogólny
230 - Ordynator
   231 - Lekarz dyżurny
234 - Gabinet lekarski
239 - Z-ca pielęgniarki oddziałowej
233 - Dyżurka pielęgniarek
248 - Rzecznik ds. pacjentów
236 - Terapia zajęciowa
237 - Kuchnia
241 - Sekretariat- FAX
232 - Gabinet lekarski
238 - Pielęgniarka oddziałowa
235 - Gabinet psychologa 

Oddział dzienny psychiatryczny
290 - Kierownik - FAX
297 - Dyżurka pielęgniarek - I p


Oddział urologii
160 - Ordynator
161 - Sekretariat
162 - Gabinet lekarski 
610 - Gabinet lekarski 
166 - Pielęgniarka oddziałowa
163 - Dyżurka pielęgniarek
164 - Gabinet zabiegowy I
611 - Gabinet zabiegowy II
612 - Pobieranie badań
613 - ESWL
169 - Blok operacyjny - Kierownik
167 - Sala operacyjna
168 - Instrumentariuszki
614 - Pokój socjalny
165 - Sala pooperacyjna - pielęgniarki
520 - Sala pooperacyjna - pacjenci
521 - Sala chorych nr 1
522 - Sala chorych nr 2
523 - Sala chorych nr 3
524 - Sala chorych nr 4
525 - Sala chorych nr 5
526 - Sala chorych nr 6
527 - Sala chorych nr 7
528 - Sala chorych nr 8
529 - Separatka
Oddział gastroenterologii i hepatologii z pod. chorób wew. - Bud. "A"
131 - Ordynator
131 - Sekretariat - FAX
130 - Z-ca Ordynatora
132 - Gabinet lekarski
135 - Pielęgniarka oddziałowa
133 - Dyżurka pielęgniarek
144 - Kuchnia
138 - Korytarz
339 - Pracownia Endoskopowa

Oddział neurologii
240 - Ordynator
242 - Sekretariat
243 - Gabinet lekarski
244 - Gabinet lekarski
245 - Pielęgniarka oddziałowa
246 - Dyżurka pielęgniarek

Oddział gastroenterologii i hepatologii z pod. chorób wew. - Bud. "B"
130 - Ordynator 
142 - Sekretariat - FAX 
146 - Gabinet lekarski
141 - Gabinet lekarski
135 - Pielęgniarka oddziałowa
147 - Dyżurka pielęgniarek
148 - Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego - personel
139 - Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego - pacjenci
143 - USG
149 - Korytarz
336 - EUS
145 - Pracownia EKG
595 - Pracownia EKG

Zakład diagnostyki laboratoryjnej
280 - Kierownik
281 - Sekretariat
282 - Pracownia analityki ogólnej
283 - Kierownik zespołu techników
284 - Pracownia cytologii
285 - Pracownia hematologii
286 - Pracownia chemii klinicznej - FAX
287 - Pracownia bakteriologii
288 - Pracownia serologii
289 - Bank krwi
Zakład patomorfologii
270 - Kierownik
271 - Sekretariat
489 - Sekretariat - FAX
272 - Gabinet lekarski
273 - Gabinet lekarski
274 - Pracownia histopatologiczna
276 - Kierownik techników
277 - Pokój socjalny
278 - Prosektorium - Sekretariat
279 - Prosektorium - Sala sekcji
Zakład radiologii i diagnostyki obrazowej
120 - Kierownik
121 - Rejestracja
122 - Negatoskopia
123 - Pracownia tomografii komputerowej
124 - Pracownia USG 
125 - Pracownia badania naczyń
126 - Pokój techników
129 - Gabinet lekarski
634 - Piel. koordynująca
128 - FAX
127 - Szatnia
Zakład radiologii i diagnostyki obrazowej- onkologia
116 - Gabinet lekarski
117 - Pokój techników
118 - Pracownia USG
119 - Pracownia mammograficzna

Rezonans magnetyczny
 630 - Rejestracja
 631 - Pracownicy (MR)

Tomograf komputerowy
 632 - Negatoskopia
 633 - Pracownicy (TK)
Zespół przyszpitalnych poradni konsultacyjnych
200 - Rejestracja do poradni
201 - Poradnia Okulityki
202 - Poradnia Nefrologiczno-Dializacyjna
203 - Poradnia Hematologiczna
204 - Gabinet zabiegowy ogólny
205 - Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
206 - Poradnia Urologiczna
207 - Poradnia Endkorynologiczna, Diabetologiczna -rejestracja
208 - Gabinet zabiegowy ogólny
209 - Poradnia Chirurgi Onkologicznej 
604 - Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Gastroenterologii
208 - Gabinet Zabiegowy Ogólny
371 - Poradnia Otorynolaryngologiczna
175 - Poradnia Dermatologiczna

Wojewódzka przychodnia onkologiczna
400 - Rejestracja
481 - Rejestracja
408 - Rejestracja
422 - Rejestracja
409 - Kierownik
419 - Piel. Koordynująca
401 - Gabinet Radioterapii - nr 4
402 - Gabinet Radioterapii - nr 5
403 - Gabinet Chemioterapii - nr 1
404 - Gabinet Chemioterapii - nr 2
405 - Pobieranie badań
406 - Gabinet Chemioterapii - nr 1
466 - Gabinet Chemioterapii - nr 1
407 - Gabinet Ginekologiczny - nr 2
421 - Pokój Przyjęć na Oddział Onkologii Klinicznej
424 - Pracownia Echokardiografii/Pracownia Genetyczna
406 - Poradnia Leczenia Bólu
491 - Koordynator pakietu onkologicznego
492 - Koordynator pakietu onkologicznego

Podkarpackie Centrum Onkologii
450 - Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. P.C.O.
459 - Z-ca Dyr ds. PCO

Oddział onkologii klinicznej
460 - Lekarz kierujący oddziałem
450 - Sekretariat PCO
451 - Sekretariat - Oddział Onkologii Klinicznej
465 - Sekretariat FAX
467 - Sekretariat - Oddział Onkologii Klinicznej
452 - Gabinet lekarski
463 - Gabinet lekarski - pobyt dzienny 
455 - Lekarz dyżurny (po godz. 15:00)
456 - Pielęgniarka oddziałowa
453 - Dyżurka pielęgniarek
490 - Psycholog
454 - Gabinet zabiegowy
461 - Gabinet zabiegowy - pobyt dzienny
462 - Sala podań chemioterapii - pobyt dzienny
464 - Digestorium
458 - Kuchnia 
553 - Sala nr 1
554 - Sala nr 2
585 - Sala nr 3
586 - Sala nr 4
587 - Sala nr 5
588 - Sala nr 6
589 - Sala nr 7
590 - Sala nr 8
580 - Sala nr 9
582 - Sala nr 10
581 - Sala nr 11

Oddział ginekologii onkologicznej
410 - Ordynator
411 - Sekretariat 1
416 - Sekretariat 2
412 - Gabinet lekarski
420 - Gabinet lekarski  
414 - Pielęgniarka oddziałowa
413 - Dyżurka pielęgniarek
415 - Gabinet zabiegowy
417 - Świetlica
418 - Korytarz
565 - Sala nr 2
566 - Sala nr 3
567 - Sala nr 4
568 - Sala nr 5
569 - Sala nr 6

Oddział radioterapii
430 - Ordynator
431 - Sekretariat
439 - Sekretariat
432 - Gabinet lekarski
440 - Lekarz dyżurny
434 - Pielęgniarka oddziałowa
433 - Dyżurka pielęgniarek
435 - Gabinet zabiegowy
437 - Pokój badań
438 - Kuchnia
531 - Sala nr 1
532 - Sala nr 2
533 - Sala nr 3
534 - Sala nr 4
535 - Sala nr 5
536 - Sala nr 6
537 - Sala nr 7
538 - Sala nr 8
576 - Sala nr 9
575 - Sala nr 10
574 - Sala nr 11
573 - Sala nr 12
572 - Sala nr 13
571 - Sala nr 14
579 - Sala nr 16
223 - Rehabilitantka

Zakład radioterapii
470 - Kierownik
482 - Sekretariat - parter
484 - Sekretariat - recepcja
485 - Sekretariat
471 - Gabinet lekarski
473 - Inspektor ochrony radiologicznej
474 - Pokój badań
475 - Kierownik Zespołu Techników
476 - Pokój techników
477 - Terapia RTG
478 - Pracownia Brachyterapii
479 - Akcelerator 1
480 - Akcelerator 2
486 - Sala konferencyjna
487 - Gabinet lekarski
488 - Symulator

Zakład brachyterapii

425 - Kierownik
478 - Prac. Brachyterapii
Zakład fizyki medycznej
472 - Pokój fizyków
483 - Pracownia fizyków

Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów
 221 - Pracownicy
 222 - Pracownicy
 624 - Biuro w bud. "D"
Apteka szpitalna
178 - Kierownik
177 - FAX
179 - Administracja
180 - Administracja
181 - Ekspedycja
182 - Magazyn
183 - Receptura
184 - Księgowość
 625 - Centralna Pracownia Leku Cytostatycznego
Centralna sterylizatornia
070 - Kierownik
071 - Pracownicy
072 - Sterylizacja gazowa
603 - Dezynfektor
Kuchnia
055 - Kierownik
075 - Dietetyk
056 - Kuchnia
Dom pielęgniarek
190 - Kierownik
191 - Portiernia
192 - I piętro
193 - II piętro
197 - III piętro
195 - J. Grela 
198 - B. Gołąbek
Telefony różne
296 - Pralnia
058 - Portiernia – Szpital - ul. Naruszewicza - brama gł.
057 - Portiernia – Szpital - ul. Naruszewicza - brama gł.
059 - Portiernia – Szpital - ul. Leszczyńskiego - brama boczna
293 - NSZZ "Solidarność"
295 - Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Apteka prywatna "Pod Gwiazdą"
185 - Kierownik 
188 - Magazyn leków
F.H.U. "Dorex"
067 - Bar
068 - Sklep
 Firma sprzątająca
302 - Kierownik
303 - Z-ca Kierownika
299 - Transport  terenowy
305 - Transport cytostatyczny
306 - Transport chorych
307 -  Badania
308 -  Apteka
309 -  Badania
558 -  Pracownicy
559 -  Pracownicy
SKOK
291 - Rzeszowska SKOK - bud. J - parter

 
WOK - Programy profilatyczne
115 - Kierownik
436 - Pracownicy - FAX
275 - Pracownicy - FAX
powered by Edito CMS Wojwódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina projekt i realizacja: ideo