Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

  35-055 Rzeszów
  ul. Szopena 2
 

e-mail: sekretariatszpital.rzeszow.pl

  NIP: 813-291-93-13
  REGON: 690724114
Dojazd

Komunikacja miejska:

LINIE: 5, 6, 10, 12, 13 ,37, 39

Rozkład jazdy MPK


Numery telefonów - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2


Z każdym numerem wewnętrznym można uzyskać bezpośrednie połączenie, wybierając przed nr wew. cyfry:
17 86 66 XXX

 

Dyrekcja
001 - Sekretariat Dyrektora
020 - Fax Sekretariat 
003 - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
005 - Główny Księgowy
226 - Stanowisko ds. Analiz
098 - Sekcja kancelaryjna
088 - Archiwum

 

Dział planowania organizacji i nadzoru
007 - Kierownik
021 - FAX
084 - Stanowisko ds. dokumentacji chorobowej i statystyki medycznej
085 - Stanowisko ds. dokumentacji chorobowej i statystyki medycznej
086 - Stanowisko planowania i monitorowania uslug medycznych
087 - Archiwum medyczne
623 - Archiwum medyczne
093 - Kancelaria zapisów - w Izbie Przyjęć
105 - Kancelaria zapisów - w Izbie Przyjęć
094 - Kancelaria wypisów
095 - Kancelaria wypisów
Dział ekonomiczno-finansowy
005 - Główny Księgowy
018 - Z-ca Gł. Księgowego  
010 - Sekcja płac 
011 - Kasa
012 - Likwidatura
013 - Rozrachunki
014 - Sekcja materiałowa
015 - Księgowość
016 - Sekcja płac
601 - Sekcja płac
017 - Sekcja kosztów
019 - Sekcja inwentarzowa
079 - Księgowość
082 - Sekcja socjalna
657 - FAX, pok 13
 Naczelna pięlegniarka
004 - Naczelna pielęgniarka
078 - Naczelna pielęgniarka
077 - Sekretariat
076 - Pielęgniarka epidemiologiczna
074 - Pielęgniarka epidemiologiczna
073 - Promocja zdrowia
Dział zarządzania zasobami ludzkimi
006 - Kierownik
080 - Zastępca kierownika,
          stanowiska ds. pracowniczych
081 - Stanowisko ds. dyscypliny pracy
083 - Stanowisko ds. ewidencji i statystyki
656 - FAX

    Dział techniczno-eksploatacyjny
    008 - Kierownik
    048 - FAX
    049 - Dział techniczny
             zgłaszanie awarii: telefonicznych,
             faksów, kserokopiarek
   
    030 - Sekcja Eksploatacji i Obsługi Technicznej
             zgłaszanie awarii technicznych
    380 - St. Mistrz ds. elektroenergetyki
             zgłaszanie awarii: elektrycznych,
             klimatyzacji
    381 - Warsztat elektryczny
    031 - Warsztat hydrauliczny 
    033 - Warsztat stolarski
    034 - Warsztat malarski
    035 - Elektryk dyżurny
    022 - Dyżurka elektryków
    381 - Dyżurka elektryków
    036 - Hydraulicy
    037 - Tlenownia

Dział inwestycji
040 - Kierownik
044 - FAX
041 - Inspektor ds. budowlanych
042 - Inspektor ds. instalacyjnych
043 - Inspektor ds. budowlanych
039 - Inspektor ds. budowlanych
 
 
 
Dział Informatyki
090 - Kierownik
091 - Informatycy
092 - Informatycy
089 - Informatycy
497 - Informatycy
 
 Dział aparatury medycznej
050 - Kierownik
051 - Pracownicy - FAX
Dział zaopatrzenia
060 - Kierownik
061 - Pracownicy - FAX
062 - Pracownicy
063 - Magazyn żywnościowy
064 - Magazyn sanitarny
065 - Magazyn techniczny
Dział zamówień publicznych
096 - Kierownik
097 - FAX

Stanowiska samodzielne
025 - Inspektor ds. BHP
026 - Inspektor ds. BHP i PPOŻ
027 - Rewident zakładowy
028 - Kapelan szpitalny
226 - Główny specjalista
225 - Specjalista ds. zamówień publicznychTelefony bezpośrednie

85-338-58 - Dyrekcja - Sekretariat
85-338-83 - Izba Przyjęć
85-253-50 - Klinika Onkologii Klinicznej - FAX
85-261-92 - Urologia - gabinet ordynatora - FAX


Izba przyjęć
103 - Kierownik
394 - FAX
093 - Kancelaria Zapisów
105 - Kancelaria Zapisów 
101 - Rejestracja
102 - Rejestracja
023 - Rejestracja
104 - Gabinet lekarski
106 - EKG
107 - Sala reanimacyjna
108 - Kierowcy karetek
109 - Magazyn odzieży chorych

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
110 - Ordynator
111 - Gabinet lekarski
112 - Telefon alarmowy - gab.lek.
300 - Anestezjolog dyżurny
301 - Lekarz anestezjolog
113 - Dyżurka pielęgniarek
114 - Sala intensywnego nadzoru
650 - FAX
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
320 - Ordynator
321 - Sekretariat - FAX
322 - Gabinet lekarski
325 - Pielęgniarka oddziałowa
323 - Dyżurka pielęgniarek
324 - Sala pooperacyjna
326 - Gabinet zabiegowy 1
327 - Gabinet zabiegowy 2
330 - Kierownik BO
331 - Instrumentariuszki
334 - Blok operacyjny - korytarz
328 - Pokój socjalny
329 - Kuchnia
541 - Sala nr 1
542 - Sala nr 2
543 - Sala nr 3
544 - Sala nr 4
545 - Izolatka
546 - Sala nr 5
547 - Sala nr 7
548 - Korytarz - pacjenci
Klinika Chirurgii Szczękowo-twarzowej
260 - Ordynator
261 - Sekretariat - FAX 
262 - Gabinet lekarski
266 - Pielęgniarka oddziałowa
263 - Dyżurka pielęgniarek
264 - Blok operacyjny
265 - Sala pooperacyjna 
205 - Ambulatorium
591 - Sala nr 1
592 - Sala nr 2
593 - Sala nr 3
594 - Sala nr 4
 
Klinika dermatologii
170 - Ordynator
294 - Sekretariat 
171 - Gabinet lekarski - FAX 
172 - Gabinet lekarski 
174 - Pielęgniarka oddziałowa 
173 - Dyżurka pielęgniarek 
175 - Gabinet światłolecznictwa 
176 - Kuchnia

KLINIKA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Klinika ginekologii i położnictwa
Ginekologia
350 - Ordynator
351 - Sekretariat - FAX
352 - Gabinet lekarski
354 - Pielęgniarka oddziałowa
353 - Dyżurka pielęgniarek
357 - Gabinet zabiegowy
358 - Kierownik BO
359 - Blok operacyjny
356 - Dyżurka anestezjologiczna
391 - Sekretariat 2
392 - Pokój przyjęć
393 - Dyżurka położnych
369 - Kuchnia 
355 - Korytarz
 
 
 Patologia ciąży
252 - Gabinet lekarski
255 - Gabinet lekarski 
253 - Dyżurka położnych
501 - Sala nr 1
504 - Sala nr 2
507 - Sala nr 3
510 - Sala nr 4
514 - Sala nr 5
Położnictwo
251 - Sala porodowa
254 - Sala porodów rodzinnych 
151 - Pielęgniarka oddziałowa
150 - Dyżurka położnych
152 - Sala pooperacyjna
153 - Sala int. nadzoru
500 - Sala pooperacyjna
154 - Sala nr 1
155 - Sala nr 2
156 - Sala nr 3
157 - Sala nr 4
158 - Sala nr 5
159 - Sala nr 6
515 - Odwiedzający
Klinika Hematologii
609 - Sekretariat
645 - Ordynator

II. piętro:
605 - Gabinet lekarski
136 - Gabinet lekarski
607 - Pielęgniarka oddziałowa
643 - Dyżurka pielęgniarek
517 - Sekretariat rozliczeniowy
140 - Kuchnia
510 - OIOM
508 - Pokój przygotowawczy
509 - Gabinet zabiegowy
511 - Gabinet zabiegowy
512 - Pokój badań
513 - Pacjenci (Hol)

III. piętro:
518 - Pokój psychologa
596 - Pokój pielęgniarek
597 - Pokój przygotowawczy
641 - Gabinet lekarski
519 - Gabinet lekarski
640 - Kuchnia
390 - Sala pobytu dziennego
647 - Gabinet zabiegowy dzienny
137 - Gabinet lekarski pobytu dziennego
606 - Gabinet lekarski
598 - Pracownia Aferezy
648 - Gabinet lekarski
514 - Pacjenci (Hol)

IV. Piętro
644 - Pokój Zespołu Transplantacyjnego
649 - Koordynator Transplantacyjny
507 - Gabinet USG/RTG

Cytometria
134 - Cytometria
642 - Pracownia MIKRO
639 - Biuro

Przychodnia Hematologiczna
616 - Gabinet lekarski nr 2
617 - Gabinet zabiegowy
189 - Rejestracja
188 - Rejestracja
Klinika Nefrologii i Stacja Dializ
210 - Ordynator
337 - Ordynator - FAX
215 - Pielęgniarka oddziałowa
224 - Z-ca oddziałowej
217 - Sekretariat - FAX
212 - Gabinet lekarski - I p
338 - Gabinet lekarski - I p.
213 - Dyżurka pielęgniarek - I p.
211 - Sala dializ - I p.
219 - Gabinet lekarski - parter
214 - Sala dializ - parter
218 - Sala dializ - parter
227 - Sala dializ - parter
216 - Technik
229 - Rehabilitantka
561 - Pacjenci- korytarz I p.
 
Klinika Okulistyki
 
310 - Ordynator
311 - Sekretariat
317 - Sekretariat - FAX
312 - Gabinet lekarski
319 - Pielęgniarka oddziałowa
313 - Dyżurka pielęgniarek
315 - Ambulatorium Okulistyczne 1
551 - Ambulatorium Okulistyczne 2
556 - Blok operacyjny - Pielęgniarka oddziałowa
555 - Blok operacyjny - korytarz
318 - Blok operacyjny - pokój socjalny
316 - Pracownia laserowa
314 - Pacjenci - korytarz
Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną
340 - Ordynator
349 - Pielęgniarka oddziałowa  
345 - Sekretariat - FAX - IIp.
346 - Gabinet lekarski - IIp.
344 - Sala noworodków (fizjologiczne) - IIp.
347 - Sala wypisów - IIp.
341 - Sekretariat - FAX - IIIp.
342 - Gabinet lekarski - IIIp.
382 - Gabinet lekarski - IIIp.
383 - Sala Intensywnej Terapii - IIIp.
384 - Sala Opieki Ciągłej - IIIp.
385 - Sala Opieki Pośredniej - IIIp.
386 - Izolatka - IIIp.
343 - Pokój socjalny położnych - IIIp. 

Klinika Otorynolaryngologii
360 - Ordynator
361 - Sekretariat - FAX
362 - Gabinet lekarski
364 - Pielęgniarka oddziałowa
363 - Dyżurka pielęgniarek
374 - Sala konferencyjna
373 - Pokój socjalny
365 - Korytarz 
370 - Blok operacyjny - Pielęgniarka oddziałowa
333 - Blok operacyjny
366 - Audiometria
367 - Audiometria
372 - P. P. Otorynolaryngologiczna
372 - Ambulatorium otorynolaryngologiczne

Klinika Psychiatrii Ogólnej
230 - Ordynator
241 - Sekretariat - FAX
   231 - Lekarz dyżurny
234 - Gabinet lekarski
235 - Gabinet psychologa
238 - Pielęgniarka oddziałowa
239 - Z-ca pielęgniarki oddziałowej
233 - Dyżurka pielęgniarek
248 - Rzecznik ds. pacjentów
236 - Terapia zajęciowa
237 - Kuchnia
Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
290 - Kierownik - FAX
297 - Dyżurka pielęgniarek - I p
 


Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej
160 - Ordynator
161 - Sekretariat
615 - FAX
162 - Gabinet lekarski 
610 - Gabinet lekarski 
166 - Pielęgniarka oddziałowa
163 - Dyżurka pielęgniarek
164 - Gabinet zabiegowy I
611 - Gabinet zabiegowy II
612 - Pobieranie badań
613 - ESWL
169 - Blok operacyjny - kierownik
167 - Sala operacyjna
168 - Instrumentariuszki
614 - Pokój socjalny
165 - Sala pooperacyjna - pielęgniarki
520 - Sala pooperacyjna - pacjenci
521 - Sala chorych nr 1
522 - Sala chorych nr 2
523 - Sala chorych nr 3
524 - Sala chorych nr 4
525 - Sala chorych nr 5
526 - Sala chorych nr 6
527 - Sala chorych nr 7
528 - Sala chorych nr 8
529 - Separatka
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdz. Chorób Wewn. - Bud. "A"
131 - Ordynator
131 - Sekretariat - FAX
130 - Z-ca Ordynatora
132 - Gabinet lekarski
135 - Pielęgniarka oddziałowa
133 - Dyżurka pielęgniarek
144 - Kuchnia
138 - Pacjenci - korytarz


Klinika Neurologii
240 - Ordynator
242 - Sekretariat
243 - Gabinet lekarski
244 - Lekarz dyżurny
245 - Pielęgniarka oddziałowa
246 - Dyżurka pielęgniare
247 - Sala intensywnego nadzoru
249 - Gabinet zabiegowy
660 - Kuchnia
661 - Sala 1
662 - Sala 2
663 - Sala 3
664 - Sala 4
665 - Sala 5
666 - Sala 6
667 - Sala 7
668 - Sala 8

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdz. Chorób Wewn. - Bud. "B"
130 - Ordynator 
142 - Sekretariat - FAX 
146 - Gabinet lekarski
141 - Gabinet lekarski
135 - Pielęgniarka oddziałowa
147 - Dyżurka pielęgniarek
148 - Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego - personel
139 - Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego - pacjenci
149 - Pacjenci - korytarz
336 - Pracownia EUS
339 - Centralna Pracownia Endoskopowa
145 - Pracownia EKG
595 - Pracownia EKG
228 - Rehabilitantka

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
281 - Sekretariat
280 - Kierownik
282 - Pracownia analityki ogólnej i koagulologii
283 - Kierownik Zespołu Techników
284 - Pracownia immunochemii
285 - Pracownia hematologii
286 - Pracownia chemii klinicznej (Fax)
287 - Pracownia bakteriologii
288 - Pracownia serologii
289 - Bank krwi
Kliniczny Zakład Patomorfologii
270 - Kierownik
271 - Sekretariat
489 - Sekretariat - FAX
272 - Gabinet lekarski
273 - Gabinet lekarski
274 - Pracownia histopatologiczna
276 - Kierownik techników
277 - Pokój socjalny
278 - Prosektorium - Sekretariat
279 - Prosektorium - Sala sekcji
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
120 - Kierownik
121 - Rejestracja
122 - Negatoskopia
123 - Pracownia tomografii komputerowej
124 - Pracownia USG 
125 - Pracownia badania naczyń
126 - Pokój techników
129 - Gabinet lekarski
634 - Piel. koordynująca
128 - FAX
127 - Szatnia
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - onkologia, PCO - bud. "I"
116 - Gabinet lekarski
117 - Pokój techników
118 - Pracownia USG
119 - Pracownia mammograficzna

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 630 - Rejestracja
 631 - Pracownicy (MR)

Pracownia Tomografii Komputerowej
 632 - Negatoskopia
 633 - Pracownicy (TK)
Zespół Przyszpitalnych Poradni Konsultacyjnych
200, 257 - Rejestracja telefoniczna
628, 629 - Rejestracja
659 - Pielęgniarka koordynująca
201 - Poradnia Okulistyki
202 - Poradnia Nefrologiczno-Dializacyjna 
204 - Gabinet zabiegowy ogólny
205 - Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
206 - Poradnia Urologiczna
207 - Poradnia Endokrynologiczna, Diabetologiczna - rejestracja
292 - Poradnia Endokrynologiczna, Diabetologiczna
208 - Gabinet zabiegowy ogólny
209 - Poradnia Chirurgi Onkologicznej 
604 - Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Gastroenterologii
372 - Poradnia Otorynolaryngologiczna
175 - Poradnia Dermatologiczna
388 - Poradnia Neonatologiczna

Wojewódzka przychodnia onkologiczna
400 - Rejestracja
481 - Rejestracja
408 - Rejestracja
422 - Rejestracja
427 - Rejestracja
409 - Kierownik
495 - Z-ca kierownika
419 - Piel. Koordynująca
401 - Gabinet Radioterapii (gab.9)
402 - Gabinet Radioterapii (gab.10)
403 - Gabinet Chemioterapii (gab.11)
404 - Gabinet Chemioterapii (gab.12)
423 - Ambulatorium Chemii Dziennej
         (piętro II, gab. 1)
426 - Ambulatorium Chemii Dziennej
         (piętro II, gab. 2)
405 - Pobieranie badań
466 - Gabinet Chemioterapii - nr 1
407 - Gabinet Ginekologiczny (gab.13)
421 - Pokój Przyjęć na Oddział Onkologii Klinicznej (gab.15)
424 - Pracownia Echokardiografii/Pracownia Genetyczna
406 - Poradnia Leczenia Bólu
492 - Koordynator pakietu onkologicznego

Podkarpackie Centrum Onkologii

459 - Z-ca Dyr ds. PCO
450 - Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. P.C.O.

Klinika Onkologii Klinicznej
460 - Lekarz kierujący oddziałem
450 - Sekretariat PCO
451 - Sekretariat - Oddział Onkologii Klinicznej
465 - Sekretariat FAX
467 - Sekretariat
452 - Gabinet lekarski
463 - Gabinet lekarski - pobyt dzienny 
455 - Lekarz dyżurny (po godz. 15:00)
456 - Pielęgniarka oddziałowa
453 - Dyżurka pielęgniarek
490 - Psycholog
454 - Gabinet zabiegowy
457 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
458 - Kuchnia
553 - Sala nr 1
554 - Sala nr 2
585 - Sala nr 3
586 - Sala nr 4
587 - Sala nr 5
588 - Sala nr 6
589 - Sala nr 7
590 - Sala nr 8
580 - Sala nr 9
582 - Sala nr 10
581 - Sala nr 11


Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej
461 - Gabinet Zabiegowy
463 - Pielęgniarka Koordynująca
423 - Gabinet lekarski I
462 - Gabinet lekarski II


Klinika Ginekologii Onkologicznej
410 - Ordynator
411 - Sekretariat 1
416 - Sekretariat 2
412 - Gabinet lekarski
420 - Gabinet lekarski 
414 - Pielęgniarka oddziałowa
413 - Dyżurka pielęgniarek
415 - Gabinet zabiegowy
417 - Świetlica
418 - Korytarz
565 - Sala nr 2
566 - Sala nr 3
567 - Sala nr 4
568 - Sala nr 5
569 - Sala nr 6

Klinika Radioterapii
430 - Ordynator
431 - Sekretariat
439 - Sekretariat
432 - Gabinet lekarski
440 - Lekarz dyżurny
434 - Pielęgniarka oddziałowa
433 - Dyżurka pielęgniarek
435 - Gabinet zabiegowy
437 - Pokój badań
438 - Kuchnia
531 - Sala nr 1
532 - Sala nr 2
533 - Sala nr 3
534 - Sala nr 4
535 - Sala nr 5
536 - Sala nr 6
537 - Sala nr 7
538 - Sala nr 8
576 - Sala nr 9
575 - Sala nr 10
574 - Sala nr 11
573 - Sala nr 12
572 - Sala nr 13
571 - Sala nr 14
579 - Sala nr 16
223 - Rehabilitantka

Kliniczny Zakład Radioterapii
470 - Kierownik
482 - Sekretariat - parter
484 - Sekretariat - recepcja
485 - Sekretariat - recepcja
471 - Gabinet lekarski
473 - Inspektor ochrony radiologicznej
474 - Pokój badań
475 - Kierownik Zespołu Techników
476 - Pokój techników
477 - Pokój konsultacji
479 - Akcelerator 1
480 - Akcelerator 2
486 - Sala konferencyjna
487 - Gabinet lekarski
488 - Symulator
670 - Sterownia - nowy bud.
672 - Gabinet lekarski 1 - nowy bud.
673 - Gabinet lekarski 2 - nowy bud.
674 - Gabinet zabiegowy - nowy bud.
675 - Pokój badań - nowy bud.
676 - Pokój planowania - nowy bud.
677 - Portale - nowy bud.
679 - Szatnia - nowy bud., parter


Kliniczny Zakład Brachyterapii
425 - Kierownik
478 - Pracownia BrachyterapiiKliniczny Zakład Fizyki Medycznej
472 - Pokój fizyków
483 - Pracownia fizyków

Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów
 221 - Pracownicy
 222 - Pracownicy
 491 - Koordynator pakietu onkologicznego
 624 - Biuro w bud. "D" - prac. niepełnosprawni
 655 - FAX
Apteka szpitalna
178 - Kierownik
177 - FAX
179 - Administracja
180 - Administracja
181 - Ekspedycja
182 - Magazyn
183 - Receptura
184 - Księgowość
 625 - Centralna Pracownia Leku Cytostatycznego
Centralna sterylizatornia
070 - Kierownik
071 - Pracownicy
072 - Sterylizacja gazowa
603 - Dezynfektor
Kuchnia
055 - Kierownik
075 - Dietetyk
056 - Kuchnia
Telefony różne
296 - Pralnia
058 - Portiernia – Szpital - ul. Naruszewicza - brama gł.
057 - Portiernia – Szpital - ul. Naruszewicza - brama gł.
059 - Portiernia – Szpital - ul. Leszczyńskiego - brama boczna
293 - NSZZ "Solidarność"
295 - Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 
Apteka prywatna "Pod Gwiazdą"
185 - Kierownik 
188 - Magazyn leków
F.H.U. "Dorex"
067 - Bar
068 - Sklep
 Firma sprzątająca
302 - Kierownik
303 - Z-ca Kierownika
299 - Transport  terenowy
304 - Transport terenowy
305 - Transport cytostatyczny
306 - Transport chorych
307 -  Badania
308 -  Apteka
309 -  Badania
558 -  Pracownicy
559 -  Pracownicy
SKOK
291 - Rzeszowska SKOK - bud. "J" - parter

 

Numery telefonów - Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, ul. Rycerska 2

Centrala (17) 86-11-421 do 427

Rejestracja Przychodni (17) 85-26-842, (17) 85-26-950

Izba Przyjęć (17) 86-11-423

Sekretariat (17) 86-11-479

Spis telefonów Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc - plik PDF

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie