W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie